přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmínky certifikace podle Schémat OECD

Certifikát OECD je dokladem o druhové a odrůdové pravosti a čistotě partie.

  • Odrůda je zapsána v „Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci“.
  • Porost byl založen a uznán podle Schématu OECD pro daný druh.
  • Souběžně se založením porostu byla založena a kladně vyhodnocena vstupní vegetační zkouška (Pre-control).
  • Partie byla uzavřena a označena návěskami v souladu se Schématem OECD, včetně přiděleného čísla zahraniční partie.
  • Úředním vzorkovatelem byl odebrán vzorek na výstupní vegetační zkoušku (Post-control), který se odebírá u všech uznaných partií a všech kategorií i generací rozmnožovacího materiálu.
  • Certifikát OECD musí být doložen i certifikátem ISTA. Vzorek pro laboratorní zkoušení podle pravidel ISTA byl odebrán úředním vzorkovatelem ÚKZÚZ.
  • Certifikát OECD nemusí být doložen certifikátem ISTA – pokud tato podmínka není uvedena v kontraktu – u osiva s neukončenou certifikací, kde k označení obalů byly použity šedé návěsky. V tom případě vzorkovatel odebírá vzorek na výstupní vegetační zkoušku a „R“ vzorek. (Šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací jsou používány v případech, kdy je osivo vypěstováno v jedné zemi a upravováno v druhé zemi. Osivo s neukončenou certifikací nesmí být v ČR uvedeno do oběhu).

Podmínky zařazení odrůdy do seznamu OECD

(do Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci):

  • Odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize České republiky.

 Formulář žádosti o zařazení odrůdy do Seznamu odrůd OECD naleznete zde. Vyplněný formulář zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:  tereza.kettnerova {terezakettnerova@ukzuzcz}@ukzuzcz {monikarubesova@ukzuzcz}

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Tereza Kettnerová
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol

Přílohy

Formuláře

Související odkazy