přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Webové služby

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
OOS_CIS01B Číselníky
Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách.
01B BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUP01B Žádost o uznání porostu
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu do Informační systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVP01A Získání výsledků přehlídek porostů
Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_ZUO01A Žádost o uznání osiva
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva evidované systému ISOOS.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVO01A Získání seznamu podaných žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů konkrétních žádostí
Služba slouží k získání podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému ISOOS.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_LRO01A Zasílání výsledků laboratorních rozborů
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující výsledky laboratorních rozborů k žádosti o uznání osiva do IS OOS
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PMP01A Zasílání výsledků míchacího protokolu travní směsi
Služba je určena pro odborné osivářské SW. Služba slouží k zaslání míchacího protokolu travní směsi do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GMP01A Získání míchacích protokolů směsi
Služba slouží k získání potvrzených míchacích protokolů směsí v Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Služba nevrací dosud nezpracované míchací protokoly ze strany ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PZN01A Zaslání objednávky návěsek
Služba slouží k zaslání objednávky návěsek do Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS).
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GZN01A Získání přehledu objednávek návěsek
Služba slouží k získání přehledu objednávek návěsek z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
EAA_GMS01A Databáze dostupných ekologických osiv
Služba poskytuje přístup do databáze ekologických osiv vedené ÚKZÚZ s možností různých filtračních kritérií.
01A BA prod
test
prod
test
Detail
OOS_GVP02A Získání výsledků přehlídek porostů
Služba pro získávání výsledků přehlídek porostů, které jsou evidované v systému ISOOS. Služba vrací ukončené i neukončené přehlídky. Verze služby pro přehlížitele.
02A PF test test
OOS_GPPP01A Výsledky uznávacího řízení porostů
Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení porostů. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_GPZO01A Výsledky uznávacího řízení osiv
Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení osiv. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
OOS_PPRP01A Zasílání výsledků přehlídek porostů
Služba je určena pro pověřené přehlížitele, kteří ve spolupráci s ÚKZÚZ provádějí přehlídky porostů.
01A PF test test

  1. Typ služby - zabezpečení

    • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
    • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
      (ve formátu vOKO-wss:Token), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu.
  2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

  3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.