přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontakty

Sekce rotlinné výroby

Ředitel sekce rostlinné výroby
Ing. Jiří Urban
ředitel sekce
Hroznová 63/2, Brno, 65606
tel. 543 548 210
mob. 602 119 096
jiriurban@ukzuzcz {JiriUrban@ukzuzcz}
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Odbor provozní a zkušební

Hroznová 63/2, Brno, 65606

Ředitel odboru provozního a zkušebního
Ing. Jaroslav Novotný
tel. 543 548 350
mob. 737 267 205
jaroslavnovotny@ukzuzcz

Kontakty na zkušební stanice


Národní odrůdový úřad


Ředitel Národního odrůdového úřadu
Ing. Tomáš Mezlík
tel. 543 548 384
mob. 737 267 276
tomasmezlik@ukzuzcz

Sekretariát
Mgr. Lea Novotná
tel. 543 548 211
mob. 737 267 486
leanovotna@ukzuzcz

 Oddělení správní

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Jana Lamparterová
tel. 543 548 237
mob. 737 267 222
janalamparterova@ukzuzcz


Oddělení zkoušek užitné hodnoty

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Tomáš Mezlík
tel. 543 548 384
mob. 737 267 276
tomasmezlik@ukzuzcz


Referát luskovin

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Tomáš Mezlík
tel. 543 548 384
mob. 737 267 276
tomasmezlik@ukzuzcz

Referát kukuřice, slunečnice a čiroku  

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Marek Povolný
tel. 543 548 214
mob. 737 267 267
marekpovolny@ukzuzcz

Referát pšenic, tritikale a žita

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Vladimíra Horáková
tel. 543 548 228
mob. 737 267 210
vladimirahorakova@ukzuzcz

Referát ječmene a ovsa  

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Olga Dvořáčková
tel. 543 548 223
mob. 737 267 218
olgadvorackova@ukzuzcz

Referát jetelovin a trav

Hradec nad Svitavou 483, 56901
Ing. Pavel Říha
tel. 461 535 003
mob. 737 267 271
pavelriha@ukzuzcz

Referát olejnin, meziplodin, kmínu

Hradec nad Svitavou 473, 56901
Ing. Petr Zehnálek
tel. 461 535 003
mob. 737 267 272
petrzehnalek@ukzuzcz

Referát semenných okopanin 

Hroznová 63/2, Brno, 60300
Ing. Radek Brom
tel. 327 311 088
mob. 737 267 285
fax 327 315 410
radekbrom@ukzuzcz

Referát brambor   

Lípa 121, 58257
Ing. Václav Čermák
tel. 569 400 462
mob. 737 267 259
fax 569 400 466
vaclavcermak@ukzuzcz

Referát tepl. jetelovin, kořenin., arom., léčivých a přadných rostlin

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Pavel Kraus, Ph.D.
tel. 543 548 367
mob. 737 267 270
pavelkraus@ukzuzcz

 Oddělení zkoušek OUS   

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Andrea Povolná
tel. 543 548 212
mob. 737 267 221
andreapovolna@ukzuzcz

Referát cibulovin, zahradních luskovin a plodové zeleniny  

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Lenka Lefnerová
tel. 543 548 227
mob. 737 267 235
lenkalefnerova@ukzuzcz

Referát košťálové, kořenové a listové zeleniny a okrasných rostlin  

Pražská 586, Dobřichovice, 25229
Ing. Daniel Pajas
mob. 608 703 075
danielpajas@ukzuzcz

Referát jádrovin a drobného ovoce

Ing. Dušan Nesrsta
Hroznová 63/2, Brno, 60300
tel. 547 242 949
mob. 737 267 236
fax 547 351 401
dusannesrsta@ukzuzcz

Referát peckovin a skořápkatého ovoce 

Bc. Tomáš Jan
Hroznová 63/2, Brno, 60300
tel. 543 548 239
mob. 737 267 238
tomasjan@ukzuzcz

Referát zkoušek OUS

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Lydie Čechová
tel. 461 535 003
mob. 737 267 275
lydiecechova@ukzuzcz

 Oddělení fytopatologie

Hroznová 63/2, Brno, 65606
Ing. Pavel Kraus, Ph.D.
tel. 543 548 367
mob. 737 267 270
pavelkraus@ukzuzcz