přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jak žádat o poskytnutí informace

21.4.2016

Informace o tom, jakým způsobem a kde lze žádat o informace.

Podávání žádosti o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žádost o poskytnutí informace od ÚKZÚZ lze podat:

◾ písemně na adrese Hroznová 63/2, 656 06 Brno,
◾ e-mailem na adrese elektronické podatelny ÚKZÚZ podatelna@ukzuzcz

Pro podání žádosti o poskytnutí informace nejsou předepsány žádné závazné formuláře. Náležitosti žádosti upravuje  § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., tj. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

ÚKZÚZ požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací. Výši úhrady, kterou je ÚKZÚZ oprávněn žádat, bude sdělena žadateli po přijetí žádosti o poskytnutí informace.