přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zákon č. 106/1999 Sb. - výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020 podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za ÚKZÚZ                  

počet podaných žádostí o informace 98
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zák. bez uvádění osobních údajů 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

 

Přílohy


21.4.2016

Jak žádat o poskytnutí informace

Informace o tom, jakým způsobem a kde lze žádat o informace.