přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

č.

Název položky

Obsah

1. Oficiální název Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
2. Důvod a způsob založení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - organizační složka státu, je správním úřadem s působností na celém území České republiky. Je zřízen na základě zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů.
3. Organizační struktura Organizační struktura ÚKZÚZ
4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa a základní kontakty


E-podatelna

 

5. Případné platby můžete poukázat  
6. 00020338
7. DIČ CZ00020338
8. Dokumenty

 

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

10. Příjem stížností a dalších podání

Podání stížností písemně na adresu

Odbor auditu a řízení kvality

Za opravnou 4/4, 150 06 Praha 5; stiznosti@ukzuzcz
 

Přijem a prošetření oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

11. Opravné prostředky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno; podatelna@ukzuzcz
12. Formuláře Přehled formulářů ke stažení
13. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž ÚKZÚZ jedná a rozhoduje.

 

14. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad (PDF)
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy o poskytování informací