přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Určení prošetřovatelky dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

6.8.2015

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byla v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském určena prošetřovatelka, která přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Prošetřovatelkou podle § 3 odst. 1 uvedeného nařízení byla ředitelem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského určena Mgr. Zdeňka Cutáková. Tato prošetřovatelka přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného či státního zaměstnance.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@ukzuzcz

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná u hlavního vchodu do areálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na adrese Hroznová 2, 656 06 Brno.