přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vytvoření a implementace vinohradnického a vinařského registru v Moldavské republice

Název projektu / Project title:

Vytvoření a implementace vinohradnického a vinařského registru v Moldavské republice

Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova

Donor:

Česká rozvojová agentura (ČRA)

Czech Development Agency (CZDA)

Realizátor/Implementor:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Období realizace/Period of implementation:

3/2014 – 5/2019

(projekt úspěšně ukončen)

Hlavní experti zapojení do realizace projektu

Ing. Ludmila Šípková, Mgr. Petr Vaculík, RNDr. Jaroslav Staňa, Ing. Rostislav Gruna, Ing. Jana Večerková

 

Cílem tohoto projektu je napomoci vytvoření registru vinic a vín, který bude v souladu s acquis communautaire a který umožní sledování a určení původu produkce vína v Moldavsku, čímž bude podpořen vstup moldavských vinařů na trhy EU. Vedle odstranění vývozních překážek a vytvoření pravidel a podmínek na úrovni místních trhů projekt zlepší i podmínky spotřebitelů na trhu. Harmonizace legislativy a dosažení stabilního právního prostředí v této oblasti navíc napomůže přílivu zahraničních investic.

Mimo dodávky na míru vytvořeného automatizovaného informačního systému vinohradnického a vinařského registru, zahrnují aktivity praktická školení, která se budou konat v institucích příjemce, a také několik studijních pobytů na území České republiky. Prostřednictvím těchto a dalších workshopů a seminářů předají naši klíčoví experti své znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy příjemcům projektu.

 

The focus of this project is to help establish a vine and wine register aligned with the acquis communautaire that will enable the traceability of wine production within Moldova and help open EU markets for winemakers. Besides the removal of export barriers and the establishment of rules and conditions at the level of local markets, the project will also strengthen the position of consumers at the market. Additionally, harmonizing legislation and achieving stable legal environment in this field will promote inflow of foreign investments.

Apart from delivery of tailor-made software, project activities include practical training held at the beneficiary’s institutions, and also several study visits to the Czech Republic. Through these and other workshops and seminars, key experts will transfer their knowledge, experience and best practices to the project beneficiaries. Newly trained local experts will then disseminate acquired knowledge to their colleagues.