přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské republice

Název projektu / Project title:

Institucionální podpora v oblasti ekologického zemědělství v Moldavské republice

Institutional support within organic farming in the Republic of Moldova

Donor:

Česká rozvojová agentura (ČRA)

Czech Development Agency (CZDA)

Realizátor/Implementor:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Období realizace/Period of implementation:

6/2017 – 6/2021

Hlavní experti zapojení do realizace projektu

Ing. Ludmila Šípková, Ing. Jiří Urban, Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ing. Markéta Pospíchalová, RNDr. Jaroslav Staňa, Ing. Martin Prudil, Ph.D., Ing. Vlastimil Trčka

Cílem projektu je posílení sektoru ekologického zemědělství v Moldavské republice v souladu s požadavky EU. Cílem je zvýšení kapacity, transparentnosti a důvěryhodnosti státních institucí v oblasti ekologického zemědělství.

Výstupy projektu:

  • posílená státní správa v oblasti ekologického zemědělství,
  • vytvoření funkčního systému jednotné autorizace vstupů do EZ,
  • posílená kompetentnost místní laboratoře v oblasti ekologického zemědělství,
  • zavedený systém pro doporučování agrotechnických postupů, druhů a odrůd vhodných pro ekologické zemědělství.

 

The objective of this project is the reinforcement of organic farming sector in the Republic of Moldova in accordance with the EU requirements. The project purpose is to increase the capacity, the transparency and the credibility of state institutions in the field of organic farming in the Republic of Moldova.

The outcomes of the project are as follows:

  • reinforcement of institutional structure in the field of organic farming,
  • operational system for unified approval of inputs to organic farming,
  • strengthened competency of local laboratory within organic farming,
  • established system for recommendation of organic agro-technological procedures, species and varieties.