přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v Gruzii

Název projektu / Project title:

Zavedení systému národní fytosanitární kontroly v Gruzii

Establishment of national phytosanitary control system in Georgia

Donor:

Česká rozvojová agentura (ČRA)

Czech Development Agency (CZDA)

Realizátor/Implementor:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Období realizace/Period of implementation:

1. 9. 2017 - 31. 12. 2023

Hlavní experti zapojení do realizace projektu

Ing. Daniel Jurečka, Mgr. Petr Vaculík, Ing. Miroslav Florián Ph.D., Ing. Michal Hnízdil, Ing. Pavel Minář Ph.D., Ing. Jan Šamánek, RNDr. Kateřina Tománková Ph.D., Ing. Václav Čermák Ph.D., Mgr. Markéta Záděrová

 

Cílem tohoto projektu je vytvořen fungujícího fytosanitárního systému včetně úředních kontrol a po-stupů, které budou v souladu s legislativou EU, a který umožní produkci zdravého rozmnožovacího materiálu na území Gruzie. Konkrétně bude projekt zaměřen na vytvoření registru osob podnikající v oblasti ochrany zdraví rostlin, na oblast monitoringu a kontroly škodlivých organismů, na systém re-gistrace a kontroly pesticidů a hnojiv a v neposlední řade na zavedení validaci nových laboratorních metod pro detekci škůdců.

 

The aim of this project is to create a functional phytosanitary system, including official controls and procedures, which will be in line with EU legislation, and which will allow the production of healthy propagating material within Georgia. Specifically, the project will focus on the creation of a register of persons running business in the field of plant health protection, the area of monitoring and control of harmful organisms, the system of registration and control of pesticides and fertilizers and last but not least the introduction of validation of new laboratory methods for pest detection.