přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekty z programu Transition Facility

Od 1. května 2004 byla Česká republika jako členský stát EU příjemcem pomoci z nového programu Evropských společenství, tzv. Přechodového nástroje (Transition Facility), jehož smluvním základem byl článek 34 Smlouvy o přistoupení k EU.

Cílem Evropské komise při vytvoření Transition Facility bylo poskytnout novým členským státům EU dočasnou pomoc na rozvoj a posílení těch institucí veřejné správy, které jsou zodpovědné za zavádění legislativy EU do právních systémů v dané zemi a dále podnítit výměnu zkušeností na tomto poli mezi původními a novými členskými státy.

Priority programu:

Podpora programu byla přednostně určena pro posilování institucionální kapacity v oblastech:

  • spravedlnosti a vnitra (posílení soudního systému / vnější hraniční kontroly / posílení kapacity na vymáhání práva)
  • finanční kontroly
  • ochrany finančních zájmů Společenství a boje proti podvodům
  • vnitřního trhu, včetně celní unie
  • životního prostředí
  • veterinární služby a administrativní kapacity pro zajištění bezpečnosti potravin
  • administrativní a kontrolní struktury pro zemědělství a rozvoje venkova včetně systému IACS
  • jaderné bezpečnosti (posílení efektivnosti a kompetencí úřadů pro jadernou bezpečnost a organizací zajišťujících jejich podporu, stejně jako agentur, které zajišťují nakládání s radioaktivními odpady)
  • statistiky
  • posílení veřejné administrativy

Filling Gaps in Food Safety – Improvement of RASFF (2) CZ 04.06.01 TF

Tento projekt v celkové v celkové hodnotě 1 200 000 EUR se skládal ze dvou částí – nákupu vybavení (IT hardware a software) a následnou technickou asistencí. Pokladem pro realizaci tohoto projektu byl předcházející stejnojmenný twinning light Filling Gaps in Food Safety – Improvement of RASFF.
Doba realizace: 9/2005 - 12/2006

Improvement of Soil Protection by Strengthening Laboratory Control of Sewage Sludge Application on Soil CZ 2005/017/518

Tento projekt v celkové hodnotě 260 000 EUR se skládal ze dvou částí - nákupu vybavení (laboratorní zařízení) a twinning light (partner NAGREF, Řecko, experti Rakousko, Německo), jenž byl zaměřen na trénink a stáže expertů ÚKZÚZ v oblasti eko-toxikologie.
Doba realizace: 08/2006 – 05/2007

Preparatory Steps for Improvement of Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA) in CISTA CZ 04.09.01.02

Tento projekt (twinning) v celkové hodnotě 250 000 EUR pomáhal připravit ÚKZÚZ na certifikaci všech činností podle ISO 9001/2009 a současně akreditaci zbývajících neakreditovaných laboratoří včetně speciální akreditace na kruhové testy. Experti z NAGREF, kromě proškolení našich zaměstnanců, navrhli způsob řešení, který ÚKZÚZ následně využil při samotné certifikace a akreditace.
Doba realizace: 01/2007 – 09/2007

Strengthening of the CISTA Authority in the Field of Official Control and Certification CZ 04.09.01.04

Tento projekt - twinning light v hodnotě 120 000 EUR byl zaměřen na trénink a stáže expertů ÚKZÚZ v oblasti trvalých kultur. Školení prováděli experti z Řecka a Holandska.
Doba realizace: 01/2007 – 07/2007

Filling Gaps in Food Safety – Testing Procedures for Testing Management Application (TMA) in CISTA CZ 05.06.01.08

Tento projekt v hodnotě 105 000 EUR vycházel z doporučení zahraničních expertů uvedených v závěrečné zprávě jednoho z předchozích projektů. Byl zaměřen na vytvoření TMA (Testing Management Application), která umožní propojení LIMS (Laboratorní a kontrolní informační systém) s informačními systémy technických útvarů ústavu a efektivní interní komunikaci, jakožto nezbytný předpoklad pro plně fungující RASFF (Systém včasného varování pro potraviny a krmiva).
Doba realizace: 9/2007-9/2008

The Optimization of CISTA Control Activities in the Field of Feedingstuff Safety in the Frame of Regulation (EC) No 882/2004 Implementation CZ 05.06.01.07

Tento projekt - twinning light v hodnotě 250 000 EUR byl zaměřen na trénink a stáže expertů ÚKZÚZ v oblasti úřední kontroly na základě nařízení ES č. 882/2004. Školení prováděli experti z Řecka, Německa, Slovinska a Rakouska.
Doba realizace: 01/2008 – 09/2008

Strengthening of the Official Control in the Field of Soil Protection - TwL+Supply Transition Facility

Tento projekt (twinning) v celkové hodnotě 105 000 EUR byl pokračováním úspěšného stejnojmenného projektu a byl zaměřen na trénink a stáže expertů ÚKZÚZ v oblasti eko-toxikologie experty z Finska a Německa.
Doba realizace: 12/2008 – 09/2009

Filling Gaps in Food Safety – Quality Control and Quality Assurance in CISTA CZ 06.02.01 

Tento projekt v celkové hodnotě 1 020 000 EUR se skládal ze tří částí. První z nich byl twinning light, který byl zaměřen na školení zaměstnanců ÚKZÚZ v oblasti laboratorních technik experty z Dánska (Danish Plant Directorate). Další součástí byl nákup vybavení (IT) a poslední a nejdůležitější částí byla Technická asistence, v jejímž rámci ÚKZÚZ certifikoval všechny svoje činnosti podle ISO 9001/2009 a současně akreditoval zbývající neakreditované laboratoře včetně speciální akreditace na kruhové testy.
Doba realizace: 10/2007 – 04/2008