přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O projektu "Rizika a přínosy aplikace exogenní organické hmoty na půdu"

 Logo projektu
   
 Logo EU  Logo EU
   


Název projektu:   Rizika a přínosy aplikace exogenní organické hmoty na půdu 
Program: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 
Prioritní osa:   Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik
Oblast podpory:       Ochrana životního prostředí

Projekty

 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006.

Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského pohraničí. Důraz je kladen na posílení dostupnosti a zlepšení kvality životního prostředí, prevenci rizik, rozvoj podnikatelského prostředí, rozvoj cestovního ruchu, na podporu vzdělávání a celoživotního učení a na přeshraniční spolupráci mezi místními komunitami a institucemi na obou stranách hranice (viz Programový dodatek).

Program je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Právní rámec Programu

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999,

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,

- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Více na www.cz-pl.eu (Programový dokument a Programový dodatek).