přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Management ústavu

Ředitel ÚKZÚZ 
Ing. Daniel Jurečka
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
 Ing. Daniel Jurečka
     

Ředitel Odboru auditu a řízení kvality 
Ing. Martin Faktor

CV

Za Opravnou 4
150 06 Praha 5
 Ing. Martin Faktor
     
Ředitel Kanceláře ústavu
Mgr. Jaroslav Juřica
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
 Mgr. Jaroslav Juřica
     
Ředitel Sekce ekonomické a správní
Ing. Aleš Medek
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
 Ing. Aleš Medek
     
Ředitel Odboru majetkové správy
Mgr. Krzysztof Czerný
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
 Mgr. Krzysztof Czerný
     

Ředitel Odboru informatiky

Ing. Jan Dohnal
CV

Ztracená 1099/10

161 00 Praha 6

dohnal2

     
Ředitel Sekce rostlinné výroby
Ing. Jiří Urban
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
 Ing. Jiří Urban
     
Ředitel Národního odrůdového úřadu 
Ing. Tomáš Mezlík
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno

mezlík2

     
Ředitel Odboru provozního a zkušebního
Ing. Jaroslav Novotný
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
 Ing. Jaroslav Novotný
     
Ředitelka Odboru osiv a sadby
Ing. Barbora Dobiášová
CV
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5
 Ing. Barbora Dobiášová
     
Ředitel Sekce zemědělských vstupů
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
     

Ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
CV

Zemědělská 1752/1a 613 00 Brno  Ing. Pavel Minář, Ph.D.
     

Ředitel Odboru kontroly zemědělských vstupů

Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
CV

Hroznová 2 
656 06 Brno
Ing. Josef Svoboda
     

Ředitel Sekce rostlinolékařské péče

Ing. Michal Hnízdil
CV

Ztracená 1099/10

161 00 Praha 6

hnízdil2

     
Ředitel Odboru diagnostiky
Ing. Dan Spáčil
CV
Šlechtitelů 773/23
779 00 Olomouc

 Ing. Dan Spáčil

     

Ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům

Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
CV

Ztracená 1099/10

161 00 Praha 6

beránek2

     

Ředitel Odboru dovozu a vývozu

Ing. Vladislav Rašovský
CV
 

Zemědělská 1752/1a 613 00 Brno  
     

Ředitelka Odboru rostlinolékařské inspekce

Ing. Vladislava Sedláková
CV

Ztracená 1099/10

161 00 Praha 6

     
Ředitel Národní referenční laboratoře
RNDr. Jiří Zbíral, Ph.D.
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno
RNDr. Jiří Zbíral
Ředitelka Národní referenční laboratoře Brno
Ing. Markéta Pospíchalová
CV
Hroznová 2 
656 06 Brno

pospíchalová2

Ředitel Národní referenční laboratoře Opava

Ing. Vladimíra Vilamová

CV

 


 

 

 

 

Jaselská 552/16
746 23 Opava