přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

18.3.2016

U příležitosti zahájení přehlídky Biostyl na festivalu Evolution proběhla tisková konference České technologické platformy ekologického zemědělství (ČTPEZ). Vystoupili zde zástupci MZe ČR, univerzit, VÚRV, svazu PRO-BIO i mediálně známé osobnosti (např. Pavel Maurer).

S hlavní přednáškou pro novináře s názvem Nové trendy v pojetí garance biopotravin vystoupil Jiří Urban z ÚKZÚZ. Vysvětlil v ní roli úřední kontroly EZ a zamýšlí se nad novými směry, kdy dochází stále častěji k testování biopotravin na rezidua pesticidů spotřebitelskými testy a samotnými médii, což ale někdy bývá matoucí. Tak se vedle kontrolních organizací EZ a úřední kontroly stávají „kontrolorem“ pravosti a kvality biopotravin i obchodníci a sami spotřebitelé.

Z pohledu ÚKZÚZ je však klíčové, že se u biopotravin garantuje celý proces … z pole až na stůl a že měření reziduí pesticidů ve finálním produktu je pouze doplňkovou částí komplexní kontroly.

Přílohy