přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nižší plocha chmelnic ke sklizni 2019

26.8.2019

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský eviduje, po pětiletém nárůstu v řadě, mírné snížení sklizňových ploch chmelnic v rámci České republiky. K datu 20. 8. 2019 zaujímá sklizňová plocha 5 003 hektarů, což je oproti loňsku o 17 hektarů méně.

Stop stav sklizňových ploch chmelnic k datu 20. 8. 2019 ukazuje meziroční snížení o 0,34 procent na současných 5 003 hektarů (v roce 2018 bylo evidováno 5 020 hektarů). Chmel je pěstován ve třech chmelařských oblastech – Žatecko, Úštěcko a Tršicko, u 119 pěstitelů.

V Žatecké oblasti, která je největší, došlo oproti roku 2018 jako v jediné ke zvýšení sklizňové plochy o 13 hektarů na současných 3 869 hektarů, což činí nárůst 0,34 procent. V Úštěcké oblasti došlo ke snížení sklizňové plochy o 22 hektarů, což představuje úbytek 4,11 procent na konečnou plochu 513 hektarů. V Tršické oblasti byl úbytek plochy menší, a to pouze 8 hektarů, které představují 1,27 procent. Sklizňová plocha v Tršické oblasti činí 621 hektarů.

I přes mírné snížení plochy jemného aromatického chmele, kterým je Žatecký poloraný červeňák, o 2,00 procenta (87 hektarů), zujímá v rámci České republiky stále 85,19 procent s plochou 4 262 hektarů. Ke zvýšení plochy došlo zejména u hybridních odrůd, a to u odrůdy Sládek o 24 hektarů na 344 hektarů a u odrůdy Premiant o 23 hektarů na 193 hektarů. Plocha vysokoobsažné odrůdy Agnus se zvýšila o 16 hektarů na 58 hektarů. Hybridní odrůda Saaz Special byla vysázena na 7 hektarech a její plocha činí 41 hektarů.

Výsazy nových porostů chmele za Českou republiku činily 248 hektarů, což je ze součtu sklizňových ploch chmelnic ČR 4,96 procent. Oproti loňsku se jedná o snížení o 48 hektarů.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem