přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Spolupráce s referenčními laboratořemi Společenství

Vybraná pracoviště ÚKZÚZ jsou podle Nařízení (EU) č. 625/2017 jmenována národními referenčními laboratořemi. V oblastech svých působností tato pracoviště spolupracují s referenčními laboratořemi Společenství.

  • Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů v cereáliích a v krmivech
  • Národní referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny
  • Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a rostlinné toxiny

Sídlo
ÚKZÚZ
Odbor NRL Brno
Hroznová 2
656 06 Brno


  • Národní referenční laboratoř pro oblast doplňkových látek v krmivech

Sídlo
ÚKZÚZ
Oddělení NRL Praha
Za Opravnou 4
150 06 Praha