přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam stanovení

15.4.2020


 

Stanovení prováděná v půdních vzorcích 

 • Úprava vzorků 
 • Stanovení sušiny
 • Stanovení pH (CaCl2
 • Stanovení základních živin pomocí FAAS a FAES - extrakt podle Mehlicha III: vápník, hořčík, draslík 
 • Fosfor ve výluhu podle Mehlicha III 
 • Draslík ve výluhu podle Mehlicha III 
 • Hořčík ve výluhu podle Mehlicha III 
 • Vápník ve výluhu podle Mehlicha III  
 • Stanovení N/NO3
 • Stanovení N/NH4

Stanovení prováděná v rostlinném materiálu 

A - stanovení v rozsahu akreditace

 • Stanovení sušiny 
 • Stanovení NaNO3 v čerstvém materiálu 
 • Stanovení arsenu 
 • Stanovení rtuti 
 • Stanovení Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Al, Fe, Mn, 
 • Stanovení % N, % P, % K, % Ca, % Mg, % Na 
 • Stanovení celkového dusíku 
 • A Imunologické testace brambor (sadba + registrační pokusy) na přítomnost virů X, M, A, Y, S a svinutky metodou ELISA 
 • Elektroforéza bílkovinných markerů v hlízách brambor 

Stanovení prováděná ve vodách

 • Stanovení pH 
 • Stanovení NH4
 • Stanovení nitrátů, chloridů, fosforečnanů, síranů 
 • Stanovení Na, K, Ca, Mg, P, S
 • Stanovení Al, Fe, Pb, Cr, Zn, As, Cu, Mn, Ni, Cd


Stanovení prováděná v krmivech

A - stanovení v rozsahu akreditace

 • A Stanovení vlhkosti v krmivech 
 • A Stanovení dusíkatých látek 
 • Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v HCL 
 • A Stanovení volných a vázaných aminokyselin 
 • Stanovení amoniaku 
 • Stanovení močoviny 
 • A Stanovení obsahu tuku 
 • A Stanovení obsahu tuku po hydrolýze 
 • A Stanovení obsahu tuku v olejnatých semenech 
 • Analýza rostlinných a živočišných tuků
 •     číslo kyselosti tuků 
 •     číslo zmýdelnění a peroxidové číslo 
 •     nečistoty v tuku
 •     stanovení diethyletherového extraktu
 • A Sušina a těkavé látky 
 • A Stanovení obsahu glukosinolátů v krmivech obsahující olejniny 
 • A Stanovení vinyloxazolidonthionu v krmivech obsahující olejniny 
 • A Stanovení mastných kyselin (GC) 
 • A Stanovení kyseliny erukové (GC) 
 • A Stanovení škrobu 
 • A Stanovení cukrů 
 • Stanovení laktozy 
 • A Stanovení popela
 • A Stanovení vlákniny
 • Stanovení neutrálně detergentní vlákniny
 • Stanovení acidodetergentní vlákniny
 • A Stanovení aktivity fytázy
 • Stanovení podílu popela nerozpustného v HCl 
 • A Stanovení P, Ca, Mg, K, Na 
 • A Stanovení ve vodě rozpustných chloridů 
 • Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu 
 • A Stanovení Cu, Fe, Mn, Zn 
 • A Stanovení Pb, Cd 
 • A Stanovení arsenu 
 • A Stanovení rtuti 
 • A Stanovení fosforu 
 • Stanovení dusičnanů
 • Stanovení karotenu spektrofotometricky 

Stanovení doplňkových látek

A - stanovení v rozsahu akreditace

 • A Stanovení monensinu (HPLC) 
 • A Stanovení salinomycinu (HPLC) 
 • A Stanovení narasinu (HPLC) 
 • A Stanovení nikarbazinu (HPLC) 
 • Stanovení lasalocidu (HPLC) 
 • A Stanovení robenidinu (HPLC) 
 • Stanovení maduramicinu (HPLC) 
 • Stanovení methioninu titračně - přidaný  
 • A Stanovení vitaminů A, E (HPLC) 
 • Stanovení hydroxyanalogu methioninu (alimet) (HPLC)
 • A Stanovení tryptofanu (HPLC)


Stanovení prováděná v odrůdovém materiálu

A - akreditovaná stanovení

 • Stanovení obsahu glykoalkaloidů v bramborách (HPLC)
 • A Stanovení dusíkatých látek 
 • A Stanovení obsahu tuku 
 • A Stanovení mastných kyselin (GC) 
 • A Stanovení glukosinolátů (HPLC) 
 • A Stanovení celkového cukru 
 • Stanovení alkaloidů (hořkých látek) v semenech lupiny 
 • A Stanovení škrobu (polarimetricky)
 • Stanovení hořkých kyselin v chmelu (HPLC)
 • Stanovení vlhkosti, pecek, cizích a chmelových příměsí v chmelu