přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení speciálních analýz rostlin a krmiv, OdSARK

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Odd. speciálních analýz rostlin a krmiv Lípa
Lípa 121, 58257

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Pavel Ryšavý
vedoucí oddělení
569 400 470
Ing. Marie Mašková
přírodovědný analytik - diagnostik
569 400 471

Předmětem akreditace jsou identifikace bramborových virů a chemické analýzy v rostlinných materiálech a krmivech. Akreditovaná stanovení jsou označena A. Laboratoř má flexibilní rozsah akreditace pro akreditované zkoušky stanovované metodami HPLC a GC, a proto může modifikovat existující metody nebo rozšířit rozsah zkoušených parametrů v rámci akreditované metody.

Územní působností tohoto oddělení je východočeský region. Laboratoř má 8 zaměstnanců, z nichž více než třetina má vysokoškolské vzdělání. V případě akreditovaných zkoušek je laboratoř odborně způsobilá provádět validace metod v potřebném rozsahu.

Činnost laboratoře je určena především požadavky technických odborů spadajících pod Sekci úřední kontroly a Sekci rostlinné výroby. Část kapacity laboratoře je věnována pracím na vývojových úkolech. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či řeší požadavky technických odborů na rozšíření sortimentu stanovení. Laboratoř organizuje mezilaboratorní porovnávací zkoušky na identifikaci bramborových virů společně s Laboratorním centrem Výzkumného ústavu bramborářského.

Seznam stanovení15.4.2020

Seznam stanovení