přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam stanovení

15.4.2020


Stanovení prováděná v půdních vzorcích

 • Úprava vzorků 
 • Stanovení sušiny 
 • Stanovení maximální kapilární kapacity
 • Studenou vodou extrahovatelný uhlík
 • Horkou vodou extrahovatelný uhlík 
 • Uhlík a dusík mikrobiální biomasy fumigačně-extrakční metodou 
 • Bazální půdní respirace systémem OxiTop 
 • Substrátem indukovaná respirace systémem OxiTop
 • Bazální a substrátem indukovaná respirace stanovená plynovou chromatografií
 • Měření růstových křivek půdních mikroorganizmů 
 • Anaerobní a aerobní N mineralizace 
 • Nitrifikace krátkodobým inkubačním pokusem
 • Aktivita denitrifikačních enzymů
 • Stanovení profilů enzymatických aktivit mikrobiálních společenstev
 • Aktivita ureázy
 • Složení společenstva půdních bakterií a hub metodou T-RFLP
 • T-RFLP genu amoA půdních archaeí a bakterií
 • T-RFLP genů nosZ, nirS a nirK denitrifikačních bakterií

A Ekotoxikologické testy pro testování hnojiv a surovin pro jejich výrobu

 • Stanovení vlivu chemikálií na substrátem indukovanou respiraci inkubačním pokusem
 • Stanovení vlivu chemikálií, půd a půdních výluhů na krátkodobou nitrifikační aktivitu
 • Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus
 • Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia candida
 • Test vlivu chemikálií na délku kořene salátu (Lactuca sativa) (N*)

N* stanovení není akreditované

 

Stanovení prováděná v rostlinném materiálu

A Detekce genetických modifikací v rostlinném materiálu metodou PCR 

Screeningové elementy bar
CTP2-CP4epsps
CP4epsps
cry1A(b)
promotor FMV
terminátor NOS
nptII
pat
promotor 35S
Transgeny Bavlna 281-24-236 x 3006-210-23
GHB119
GHB614
LLCotton25
MON531
MON1445
MON15985
MON88913
T304-40
MON88701
Brambory EH-92-527-1
Kukuřice Bt11
Bt176
CBH351
DAS1507
DAS40278
DAS59122
GA21
GAT98140
MIR162
MIR604
MON810
MON863
MON87460
MON88017
MON89034
NK603
T25
3272
MON87427
MON 5307
VCO 01981-5
MON 87411
MON87403
DP-4114-3
Transgeny Rýže Bt63
LL62
LL602
Řepka Gt73
MS1, RF1, MS1xRF1
MS1, RF2, MS1xRF2
MS8, RF3, MS8xRF3
Topas 19/2
T45
DP073496
Sója A2704-12
A5547-127
BPS-CV127-9
DP356043
DP305423-1
FG72
MON40-3-2
MON87701
MON87705
MON87708
MON89788
DAS68416-4
MON87769
DAS81419-2
DAS44406-6
DAS81419-2

MON87751

 

A Detekce screeningových elementů v rostlinném materiálu metodou qPCR

 • Detekce screeningového elementu bar

A Detekce genetických modifikací v rostlinném materiálu metodou qPCR

 • Detekce kukuřičného transgenu GAT98140
 • Detekce kukuřičného transgenu MON810
 • Detekce sojového transgenu MON40-3-2
 • Detekce sojového transgenu MON89788
 • Detekce sojového transgenu MON87701

A Kvantifikace genetických modifikací v rostlinném materiálu metodou qPCR

 • Kvantifikace sójového transgenu MON40-3-2
 • Kvantifikace kukuřičného transgenu MON810
 • Kvantifikace sojového transgenu MON89788
 • Kvantifikace sojového transgenu MON87701

Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA

 • Stanovení deoxynivalenolu a T2-toxinu

Genotypizace odrůd pomocí DNA markerů

Kukuřice setá SSR bnlg1129, phi015, phi083, phi102228, phi109275, umc1061, umc1117, umc1133, umc1448, umc1478, umc1545, phi233376
Pšenice setá SSR DuPw004, DuPw115, DuPw167, DuPw205, DuPw217, Xbarc074, Xbarc184, Xbarc347, Xgwm003, Xgwm052, Xgwm095, Xgwm155, Xgwm372, Xgwm413
Réva vinná SSR VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VrZAG62, VrZAG73