přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam stanovení

15.4.2020


Stanovení prováděná v hnojivech a surovinách pro jejich výrobu

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny
 • A  Stanovení obsahu tuku a tuku po hydrolýze gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě v nepřítomnosti org. látek titračně
 • A  Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky
 • A  Stanovení obsahu prvků metodou FAAS a FAES (Ca, K, Mg, Na)
 • A  Stanovení obsahu prvků metodou FAAS (Cu, Fe, Mn, Zn, Ni, Cd, Cr, Pb)
 • A  Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA 
 • A  Stanovení obsahu arsenu metodou HG-AAS
 • A  Stanovení obsahu amonného dusíku titračně
 • A  Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Devarda titračně
 • A  Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera titračně
 • A  Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině titračně
 • A  Stanovení obsahu amonného dusíku formaldehydovou metodou titračně
 • A  Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného titračně
 • A  Stanovení obsahu amidického dusíku spektrofotometricky
 • A  Stanovení obsahu biuretu spektrofotometricky
 • A  Stanovení aminokyselin metodou IEC
 • A  Stanovení obsahu celkového fosforu gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu fosforu rozpustného v roztoku neutrálního citronanu amonného gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu celkového a vodorozpustného draslíku gravimetricky 
 • A  Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky 
 • A  Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkové, vodorozpustné) 
 • A  Stanovení hodnoty pH elektrochemicky
 • A  Stanovení velikosti částic granulometricky
 • A  Stanovení elektrické vodivosti elektrochemicky
 • Stanovení obsahu dusíku nerozpustného ve studené a horké vodě titračně
 • Stanovení obsahu fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové gravimetricky
 • Stanovení obsahu fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí gravimetricky
 • Stanovení obsahu kobaltu metodou FAAS
 • Stanovení obsahu huminových látek titrační metodou
 • Stanovení neutralizační konstanty titrační metodou
 • Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyseliny antranilové a paracetamolu metodou HPLC
 • Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyseliny nikotinové, naftyloctové, indolyloctové a indolylmáselné metodou HPLC
 • Stanovení obsahu stimulátorů růstu - ortho- a para-nitrofenolátu sodného a stanovení obsahu 5-nitroquajakolátu sodného metodou HPLC
 • Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu metodou HPLC
 • Stanovení obsahu kyseliny močové metodou HPLC
 • Stanovení obsahu inhibitorů ureázy - NBPT a 2-NPT metodou HPLC
 • Stanovení obsahu oxidu křemičitého titračně
 • Stanovení hodnoty pH extraktu typových zemin roztokem CaCl2
 • Stanovení sypné hmotnosti
 • Stanovení hustoty hustoměrnou metodou
 • Stanovení elektrické vodivosti typových substrátů a zemin
 • Stanovení obsahu DMPSA metodou HPLC
 • Stanovení obsahu DMPP metodou HPLC

Stanovení prováděná v krmivech a surovinách pro jejich výrobu

A - akreditovaná stanovení

 • A  Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny
 • A  Stanovení obsahu dusíkatých látek titračně
 • A  Stanovení obsahu aminokyselin metodou IEC 
 • A  Stanovení obsahu tuku a tuku po hydrolýze gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu vlákniny gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu škrobu polarimetricky
 • A  Stanovení obsahu cukrů titračně
 • A  Stanovení obsahu popela gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky
 • A  Stanovení obsahu chloridů titračně
 • A  Stanovení podílu popela nerozpustného v HCl gravimetricky
 • A  Stanovení obsahu Ca, Mg, K a Na metodou FAAS a FAES
 • A  Stanovení obsahu Cu, Zn, Fe a Mn metodou FAAS
 • A  Stanovení obsahu monensinátu sodného, salinomycinátu sodného a narasinu metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu amprolia metodou HPLC 
 • A  Stanovení obsahu nikarbazinu metodou HPLC 
 • A  Stanovení obsahu dimetridazolu metodou HPLC 
 • A  Stanovení obsahu lasalocidu metodou HPLC 
 • A  Stanovení obsahu robenidinu metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu diclazurilu metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu kokcidiostatik metodou LC-MS/MS
 • A  Stanovení obsahu nepovolených doplňkových látek metodou LC-MS/MS
 • A  Stanovení obsahu vitaminu A metodou HPLC/UV a obsahu vitamínu E metodou HPLC/FLD
 • A  Stanovení obsahu močoviny spektrofotometricky
 • A  Stanovení obsahu hydroxyanalogu methioninu metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu nifursolu metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu kyseliny benzoové metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu tryptofanu metodou HPLC
 • A  Stanovení obsahu dekochinátu metodou HPLC
 • A  Stanovení maduramicinu metodou HPLC
 • Stanovení obsahu laktosy titrační metodou
 • Stanovení obsahu vápníku titračně
 • Stanovení obsahu selenu metodou HG-AAS
 • Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA
 • Stanovení obsahu arsenu metodou HG-AAS
 • Stanovení obsahu ADF, ADL a dopočet hrubé celulózy gravimetricky
 • Stanovení obsahu NDF gravimetricky
 • Stanovení aktivity ureázy v sóji a sójových produktech
 • Stanovení vlhkosti a těkavých látek v tucích a olejích
 • Stanovení obsahu nerozpustných nečistot v živočišných tucích a olejích
 • Stanovení čísla kyselosti tuku
 • Stanovení obsahu tuku v olejnatých semenech
 • Stanovení obsahu bílkovin
 • Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách
 • Stanovení celkového obsahu síry gravimetricky
 • Stanovení obsahu hydroxyprolinu spektrofotometricky
 • Stanovení obsahu taurinu metodou IEC
 • Stanovení obsahu sulfonamidů metodou LC-MS/MS
 • Stanovení obsahu kyseliny sorbové metodou HPLC
 • Stanovení theobrominu metodou HPLC