přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení NRL Praha

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení NRL Praha
Za opravnou 4/4, 15006 Praha 5

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Pavla Dvořáková
vedoucí oddělení
257 294 288
Ing. Hana Nováková
přírodovědný analytik - diagnostik
257 294 271

Předmětem akreditace jsou chemické analýzy základních živin a sledovaných látek v krmivech, anorganických a organických hnojivech a surovinách na jejich výrobu. Akreditovaná stanovení jsou označena A.

Flexibilní rozsah akreditace umožňuje rozvoj vlastních postupů v souladu s předem nastaveným systémem, umožňujícím průběžný rozvoj služeb pokrytých akreditací, tzn. modifikaci metod v rozsahu akreditace, rozšíření rozsahu stanovovaných parametrů, další vývoj metod v rozsahu akreditace apod. za předpokladu, že principy měření zůstanou zachovány.

Oddělení má 15 zaměstnanců, z nichž 7 má vysokoškolské vzdělání. Garanti jednotlivých akreditovaných zkoušek odpovídají za kvalitu analytických výsledků a jsou odborně způsobilí provádět validace metod v potřebném rozsahu.

Činnost oddělení je určena především požadavky technických odborů spadajících pod Sekci úřední kontroly. Část kapacity laboratoří je věnována činnostem, které souvisejí s řešením vývojových úkolů. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či řešení požadavků technických odborů na rozšíření rozsahu stanovovaných parametrů.

Seznam stanovení


15.4.2020

Seznam stanovení