přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam stanovení

21.5.2020


Stanovení prováděná v hnojivech organického původu a podobných materiálech (kaly, sedimenty, komposty, substráty, digestáty, fugáty a separáty)

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení hodnoty pH 
 • A Stanovení obsahu vlhkosti 
 • A Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera 
 • A Stanovení obsahu spalitelných látek
 • A Stanovení obsahu rtuti 
 • A Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky 
 • A Stanovení obsahu draslíku (FAES)  
 • A Stanovení obsahu prvků po mineralizaci v lučavce královské - P, K, Mg, Ca, Na, Al, As, B, Be, Fe, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, S, V, Zn metodou ICP-OES
 • A Stanovení elektrické vodivosti (1 : 25) 
 • Výpočet hodnoty C : N
 • Stanovení obsahu kyseliny močové
 • Stanovení objemové hmotnosti redukované
 • Stanovení nerozložitelných příměsí
 • Stanovení elektrické vodivosti (1 : 5)
 • Stanovení obsahu kadmia a olova (FAAS)

Stanovení prováděná v průmyslových hnojivech

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení obsahu vlhkosti
 • A Stanovení hodnoty pH
 • A Stanovení velikosti částic (granulometrie)
 • A Stanovení obsahu amonného dusíku
 • A Stanovení obsahu amidického dusíku
 • A Stanovení obsahu celkového dusíku podle Devarda
 • A Stanovení celkového dusíku podle Jodlbauera
 • A Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině
 • A Stanovení obsahu celkového fosforu
 • A Stanovení obsahu fosforu rozpustného ve vodě a neutrálním roztoku citronanu amonného
 • A Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky
 • A Stanovení obsahu celkového draslíku
 • A Stanovení obsahu draslíku rozpustného ve vodě
 • A Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometrickou titrací
 • A Stanovení obsahu vápníku a hořčíku (FAAS)
 • A Stanovení obsahu rtuti
 • A Stanovení obsahu chloridů
 • A Stanovení obsahu biuretu v močovině
 • A Stanovení obsahu celkové a vodorozpustné síry (síranová forma)
 • A Stanovení obsahu prvků po mineralizaci lučavky královské B, Cu, Fe, Mo, Mn a Zn
 • Stanovení obsahu dusíku - různé formy (nerozpustné ve vodě)
 • Stanovení obsahu celkového dusíku (analyzátor CN)
 • Stanovení obsahu sodíku
 • Stanovení obsahu Mn, Cu, Zn a Fe metodou FAAS
 • Stanovení obsahu Cd, Cr, Pb metodou FAAS

Stanovení prováděná v rostlinném materiálu

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení obsahu sušiny
 • A Stanovení obsahu dusíku titračně
 • A Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky
 • A Stanovení obsahu sodíku a draslíku (FAES)
 • A Stanovení obsahu hořčíku a vápníku (FAAS)
 • A Stanovení obsahu rtuti
 • A Stanovení obsahu kadmia a olova (FAAS)
 • A Stanovení obsahu Al, B, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Mn, Na, Ni, P, V, Zn, Cd, Pb, S (ICP-OES)

 
Stanovení prováděná ve vodách

 • Stanovení hodnoty pH 
 • Stanovení obsahu N-NO3 
 • Stanovení obsahu N-NH4 
 • Stanovení obsahu hořčíku, vápníku, síry, draslíku, sodíku a fosforu (ICP-OES) 
 • Stanovení obsahu chloridů 


Stanovení prováděná v půdních vzorcích

A - akreditovaná stanovení

 • A Stanovení obsahu sušiny
 • A Stanovení obsahu As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Zn, Mo, Ni, Pb, V v extraktu lučavkou královskou metodou ICP-OES
 • A Stanovení obsahu rtuti
 • A Stanovení hodnoty pH v CaCl2
 • A Stanovení obsahu Ca a Mg metodou FAAS v extraktu Mehlich 3
 • A Stanovení obsahu P spektrofotometricky v extraktu Mehlich 3
 • A Stanovení obsahu K metodou FAES v extraktu Mehlich 3
 • A Stanovení obsahu Al, B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, S a Zn v extraktu Mehlich 3 metodou ICP-OES   
 • Stanovení obsahu N-NO3 
 • Stanovení obsahu N-NH4 
 • Stanovení obsahu boru podle Bergera-Truoga 
 • Stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa podle Lindsaye a Norvella 
 • Stanovení fyzikálních vlastností - zkrácený fyzikální rozbor 
 • Stanovení objemové hmotnosti redukované 
 • Stanovení specifické hmotnosti 
 • Stanovení hodnoty pH (aktivní a výměnné) 
 • Stanovení obsahu Al, B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Zn v extraktu lučavkou královskou
 • Stanovení Cox, N(c), glomalinu, TOC a Q4/6 metodou NIRS
 • Stanovení celkového dusíku a uhlíku metodou elementární analýzy podle Dumase
 • Stanovení organického uhlíku metodou elementární analýzy podle Dumase