přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení NRL Plzeň

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení NRL Plzeň
Slovanská alej 2179/20, 32600 Plzeň

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Alena Žalmanová, CSc.
vedoucí oddělení
377 666 518
Ing. Radmila Nováková
přírodovědný analytik - diagnostik
377 666 518

Předmětem akreditace jsou chemické analýzy půd, základních živin a sledovaných látek v rostlinných materiálech, v anorganických a organických hnojivech, surovinách pro jejich výrobu a ve srážkových a lyzimetrických vodách. Akreditovaná stanovení jsou označena A. Díky flexibilnímu rozsahu akreditace může laboratoř zařazovat podle aktuální potřeby nové normalizované nebo modifikované metody zkoušení, rozšiřovat rozsah stanovovaných parametrů v dané oblasti akreditace při zachování shodného principu měření a pružně tak reagovat na požadavky technických útvarů ÚKZÚZ.

Oddělení má 13 zaměstnanců, z nichž 6 má vysokoškolské vzdělání. Personál oddělení je odborně způsobilý a odpovídá za provádění jednotlivých akreditovaných zkoušek, za kvalitu analytických výsledků a je odborně způsobilý k dalším činnostem, které se vztahují k řádnému chodu akreditované laboratoře. Má odborně způsobilého pracovníka, který je pověřen k provádění validací metod v potřebném rozsahu.

Činnost oddělení je určena především požadavky technických útvarů ÚKZÚZ. Oddělení se zabývá analýzami rostlinného materiálu, anorganických a organických hnojiv, kalů, sedimentů, digestátů, fugátů a separátů, půd a podobných materiálů.

Část kapacity laboratoře je věnována pracím na vývojových úkolech. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či řeší požadavky technických odborů na rozšíření sortimentu stanovení. Laboratoř se podílí na přípravě podkladů nezbytných pro vznik nových mezinárodních norem EN a ISO a účastní se i souvisejících validačních studií.

Pracoviště je vybaveno moderní přístrojovou technikou umožňující stanovení široké škály parametrů.

Seznam stanovení


21.5.2020

Seznam stanovení