přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení NRL Plzeň

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení NRL Plzeň
Slovanská alej 2179/20, Plzeň, 32600

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Alena Žalmanová, CSc.
vedoucí oddělení
377 666 518
Ing. Radmila Nováková
přírodovědný analytik - diagnostik
377 666 518

Předmětem akreditace jsou chemické analýzy půd, základních živin a sledovaných látek v rostlinných materiálech, v anorganických a organických hnojivech, surovinách pro jejich výrobu a podobných materiálech. Akreditovaná stanovení jsou označena A.

Oddělení má 11 zaměstnanců, z nichž třetina má vysokoškolské vzdělání. Personál oddělení je odborně způsobilý a odpovídá za provádění jednotlivých akreditovaných zkoušek, za kvalitu analytických výsledků a je odborně způsobilý k dalším činnostem, které se vztahují k řádnému chodu akreditované laboratoře.

Činnost oddělení je určena především požadavky technických odborů spadajících pod Sekci zemědělských vstupů a Sekci rostlinné výroby. Oddělení se zabývá analýzami rostlinného materiálu, anorganických a organických hnojiv, kalů, sedimentů, digestátů, fugátů a separátů, půd a podobných materiálů pro koncová měření.

Část kapacity laboratoře je věnována pracím na vývojových úkolech. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či řeší požadavky technických odborů na rozšíření sortimentu stanovení.

Seznam stanovení


11.3.2015

Seznam stanovení