přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam stanovení OdZPOR

15.4.2020

Běžně prováděná stanovení fyzikálně-chemických a technických zkoušek u přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin

 • Kvalitativní i kvantitativní stanovení pesticidních účinných látek přípravků na ochranu rostlin metodou kapalinové chromatografie
 • Kvalitativní i kvantitativní stanovení pesticidních účinných látek přípravků na ochranu rostlin metodou plynové chromatografie
 • Kvalitativní i kvantitativní stanovení formulačních přísad a relevantních nečistot v přípravcích na ochranu rostlin metodou kapalinové chromatografie
 • Kvalitativní i kvantitativní stanovení formulačních přísad a relevantních nečistot v přípravcích na ochranu rostlin metodou plynové chromatografie
 • Kvantitativní stanovení účinné látky mankozeb v přípravcích na ochranu rostlin titrační metodou (CIPAC 34/TC/M/3)
 • Porovnání chromatografických profilů přípravků na ochranu rostlin metodou kapalinové a plynové chroamtografie
 • Porovnání chemického složení přípravků na ochranu rostlin metodou FTIR
 • Porovnání chemického složení přípravků na ochranu rostlin pomocí TGA
 • Argentometrické stanovení chlormequat chloridu v přípravcích na ochranu rostlin (CIPAC 143/SL/(M)/3)
 • Stanovení glyphosate v přípravcích na ochranu rostlin metodou HPLC/UV (CIPAC 284/SL/(M)
 • Stanovení xylenu v EC formulacích přípravků na ochranu rostlin metodou GC/FID
 • Stanovení toluenu metodou headspace GC/FID (CIPAC MT 198)
 • Stanovení formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin metodou HPLC/MS
 • Stanovení ethylenglykolu a propylenglykolu v přípravcích na ochranu rostlin metodou GC/FID
 • Titrační stanovení fosetyl hliníku v přípravcích na ochranu rostlin (CIPAC 384/TC/(M)/3)
 • Manganometrické stanovení fosfidu zinku (OdZPOR-AM-FCH-20)
 • Spektrofotometrické stanovení ve vodě rozpustné mědi (CIPAC MT 98.1)
 • Alternativní jodometrická metoda na stanovení Cu (CIPAC 44/TC/M 3.2)
 • Spektrofotometrické stanovení volných chlorfenolů jako 2,4-dichlorfenol nebo jako 4-chlor-2-methylfenol (CIPAC MT 69.1 – 69.6)
 • Stanovení velikosti částic laserovou difrakcí (CIPAC MT 187)
 • Potenciometrické stanovení pH směsí přípravku s vodou a neředěných vodných formulací (CIPAC MT 75.3)
 • Stanovení hustoty kapalných přípravků tenziometrem (CIPAC MT 3.1 a CIPAC MT 3.3.1)
 • Stanovení hustoty kapalných formulací pyknometricky (CIPAC MT 3.2)
 • Stanovení vylévatelnosti - gravimetrické stanovení zbytku R a vypláchnutelného zbytku r (CIPAC MT 148 a CIPAC MT 148.1)
 • Zkouška na mokrém sítě - gravimetrické stanovení zbytku na sítě (CIPAC MT 185)
 • Zkouška na mokrém sítě – gravimetrické stanovení zbytku na sítě (CIPAC MT 167)
 • Stabilita kapalných formulací při 0˚C (CIPAC MT 39.3)
 • Stanovení smáčitelnosti smáčitelných prášků a granulátů (CIPAC MT 53.3.1.)
 • Stanovení stability emulze v EC a EW formulací (CIPAC MT 36.3)
 • Stabilita pesticidních vodných roztoků po zředění (CIPAC MT 41 a CIPAC MT 41.1)
 • Stanovení vody podle K. Fischera (CIPAC MT 30.5)
 • Stanovení vody podle Dean-Starka (CIPAC MT 30.2)
 • Stanovení vody ve WG a SG granulích analyzátorem vlhkosti HS 153
 • Stanovení ztráty hmotnosti sušením (CIPAC MT 17.4)
 • Stanovení persistentní pěnivosti (CIPAC MT 47.2 a CIPAC MT 47.3)
 • Stanovení síranového popele (CIPAC MT 29)
 • Stanovení povrchového napětí (OECD 115)
 • Stanovení samovolnosti dispergace suspenzních koncentrátů přes účinnou látku (CIPAC MT 160)
 • Stanovení dispergovatelnosti WG granulí (CIPAC MT 174)
 • Spektrofotometrické stanovení stability emulze (CIPAC MT 173)
 • Stanovení stability disperze suspo-emulzí (CIPAC MT 180)
 • Stanovení stálosti suspenze přes účinnou látku pro SC formulaci (CIPAC MT 161)
 • Stanovení stálosti suspenze přes účinnou látku i gravimetricky (CIPAC MT 184 a CIPAC MT 184.1) 
 • Stanovení dynamické viskozity (CIPAC MT 192)
 • Stanovení prašnosti (CIPAC MT 171.1)
 • Stanovení odolnosti GR granulí proti otěru (CIPAC MT 178)
 • Stanovení odolnosti WG granulí proti otěru (CIPAC MT 178.2)
 • Stanovení rozpustnosti a stability roztoku (CIPAC MT 179 a CIPAC MT 179.1)
 • Stanovení rozpustnosti sáčku (CIPAC MT 176)
 • Stanovení kyselosti nebo alkality formulací (CIPAC MT 191)
 • Stanovení sypné a setřesné hustoty (USP2/ASTM)
 • Stanovení sypné a setřesné hustoty (CIPAC MT186)
 • Stanovení testu přilnavosti mořidel na osivu (CIPAC MT 194)
 • Urychlený skladovací test při zvýšené teplotě (CIPAC MT 46.3)

A další zkoušky uvedené v Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides, 3. revize 1. Vydání, Řím, 2016.

Akreditované zkoušky jsou uvedené v platné Příloze Osvědčení o akreditaci.