přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, OdZPOR

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Brno

Zemědělská 1a, Brno, 613 00

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Olga Nováková
vedoucí oddělení
545 110 412
Ing. Jindřich Foltýn
přírodovědní analytik-diagnostik
545 110 414

Předmětem akreditace je fyzikální, chemické a technické zkoušení přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin (dále jen POR). Díky flexibilnímu rozsahu akreditace může pracoviště zařazovat podle aktuální potřeby nové normalizované nebo modifikované metody zkoušení a rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů. Mimo zkoušek uvedených v seznamu stanovení Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin provádí další zkoušky podle požadavků uvedených v technické specifikaci daného přípravku na ochranu rostlin a podle jeho chemického složení.

Organizační struktura

Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin (OdZPOR) je organizačně členěno na dvě pracoviště:

  • Pracoviště fyzikálně-chemických a technických metod
  • Pracoviště chromatografických metod.

Garanti jednotlivých zkoušek odpovídají za kvalitu analytických výsledků a jsou odborně způsobilí ověřovat a validovat metody v potřebném rozsahu. Někteří odborníci oddělení úzce spolupracují s mezinárodní organizací CIPAC a ESPAC.

Přístrojové vybavení

Pracoviště je vybaveno kvalitní speciální přístrojovou technikou, která umožňuje kontrolu kvality POR a současně pomáhá spolehlivě identifikovat také neregistrované nebo dokonce nebezpečné POR.

Činnost laboratoře

OdZPOR je jedinou chemickou laboratoří svého druhu a zaměření v ČR, jejíž činností jsou analýzy chemického složení přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin a fyzikálně-chemické a technické zkoušky POR pro účely státní kontroly a dozorové činnosti na úseku distribuce a používání POR.

Další činnost OdZPOR je zaměřena na provádění laboratorních analýz pro potřeby hodnocení POR v případech, kdy Česká republika vystupuje jako zonální zpravodajský stát v řízeních o povolení nového POR.

Zaměstnanci oddělení se také aktivně podílejí na testování a připomínkování analytických metod z oblasti laboratorního zkoušení POR pro mezinárodní organizace CIPAC a ESPAC, ve kterých zaměstnanci OdZPOR zastupují Českou republiku.

Nedílnou součástí laboratorní činnosti oddělení je také pravidelná účast v mezinárodních programech zkoušení způsobilosti (PT), které organizuje Association of American Pesticide Control Officials (AAPCO, USA), belgický institut Agence Fédéraie pour la Securité de la Chaine alimentaire (AFSCA), AGES (Rakousko) a Instituto Superiore di Sanita (Itálie).