přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Potvrzení ÚKZÚZ o způsobilosti externích laboratoří

Pro udělení oprávnění k provádění chemických rozborů půd dle §10 zák.č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a k provádění zkoušek krmiv dle §17 zák.č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, je jednou z podmínek získání potvrzení o způsobilosti laboratoře k provádění vybraných analytických stanovení.

Kontakt

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
Hroznová 63/2, 65606 Brno

Mgr. Martin Váňa, tel. 543 548 220, martinvana@ukzuzcz