přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Laboratoře s uděleným oprávněním k provádění chemických rozborů půd

26.5.2014


AGRO CS a.s.

IČO64829413
AdresaŘíkov 265, 55203
Adresa WWW www.agrocs.cz
E-mailová adresaagrocslab@agrocscz
Telefon491 457 161

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

opravňuje

obchodní společnost AGRO CS a.s., Říkov, Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ, IČ 64829413

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3,
 • stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.

Chemické rozbory vzorků půd smějí být prováděny jen v laboratoři („EKOAKVA LABORATOŘ“) jmenované společnosti v Říkově.

Oprávnění uděleno dne 3.1. 2002


"AGRO-LA", spol. s r.o.

IČO46682325
AdresaJiráskovo předměstí 630, Jindřichův Hradec, 37701
Adresa WWW www.agrola.cz
E-mailová adresaagrola@agrolacz
Telefon384 321 011
AdresaJiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

Obchodní společnost "AGRO-LA" , spol. s r.o., se sídlem v Jindřichově Hradci, Jiráskovo předměstí 630/III, IČ 46682325 (dále jen žadatel)

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha III,
 • stanovení výměnné půdní reakce pH.

Chemické rozbory mohou být prováděny jen na pracovišti žadatele nazvaném "středisko laboratoř, Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec".

Oprávnění uděleno dne 15.9. 2004.

Rozhodnutím ÚKZÚZ ze dne 18.8. 2011 byl na žádost subjektu opraven název pracoviště.


EKO-LAB Žamberk spol. s r. o.

IČO13582488
AdresaZemědělská 1004, Žamberk, 56401
E-mailová adresaekolab@zamberkcz
Telefon465 613 340
AdresaZemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 2 a 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

opravňuje

obchodní společnost EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., sídlo: Žamberk, Zemědělská ul. 1004, IČ 13582488

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a stanovení celkového obsahu Hg;
 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Zároveň se zrušují: pověření k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 674/sekr/01 ze dne 14.9. 2001 a rozhodnutí o změně pověření k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 4/sekr/02 ze dne 3.1. 2002, která jsou tímto oprávněním plně nahrazena.

Oprávnění uděleno dne 6.12. 2005


EMPLA AG spol. s r.o.

IČO25996240
AdresaZa Škodovkou 305/5, Kukleny, Hradec Králové, 50311
E-mailová adresalab@emplacz
Telefon495 218 875
AdresaZa Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno (dále jen „ÚKZÚZ”) jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dále podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

obchodní společnost EMPLA AG spol. s r.o., se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ 25996240, (dále jen „žadatel“)

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca v extraktu podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou,
 • stanovení celkového obsahu Hg.

Oprávnění uděleno dne 2.8.2011


ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

IČO49446690
AdresaNad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí, 59401
E-mailová adresalaborator@enviroekocz
Telefon566 523 444

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. . a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

opravňuje

obchodní společnost ENVIRO- EKOANALYTIKA, s.r.o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Nad Kunšovcem 1405/2, PSČ 594 01, IČ: 49446690

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3,
 • stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.

Oprávnění uděleno dne 22.1. 2002


LITOLAB, spol. s r. o.

IČO49608568
E-mailová adresalaborator@litolabcz
Telefon585 377 001, 585 377 002
AdresaChudobín č.p. 83, 783 21 Chudobín

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2/63, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

obchodní společnost LITOLAB, spol. s r.o., se sídlem Chudobín 83, PSČ 783 21, IČ 49608568 (dále jen žadatel)

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půd na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 1. pro pracoviště Chudobín č.p. 83, PSČ 783 21:
  • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH;
  • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou;
  • stanovení celkového obsahu Hg.
 2. pro pracoviště Kralický Háj - areál ACHP, 798 12 Kralice na Hané:
  • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Zároveň se zrušuje Oprávnění k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 28/NRL/07 ze dne 23.2. 2007.

Udělení nového oprávnění je odůvodněno organizačními změnami souvisejícími se sloučením s jinou laboratoří.

Oprávnění uděleno dne 10.5. 2010.


U N I K O M, a.s.

IČO46355821
AdresaHrnčířská 193, Karlov, Kutná Hora, 28401
E-mailová adresazolagrouj@unikomcz
Telefon327 542 377

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.

opravňuje

obchodní společnost UNIKOM a.s., se sídlem v Kutné Hoře, Hrnčířská 193, obchodní závod Uhlířské Janovice, IČ: 46355821

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd

v tomto rozsahu:

stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Chemické rozbory mohou být prováděny jen v obchodním závodu Uhlířské Janovice, ul. 28. října 788.

Oprávnění uděleno dne 4.5. 2001


Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

IČO71009396
AdresaPartyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, 70200
E-mailová adresasarkadoskarova@zuovacz
Telefon596 200 166

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2/63, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009396,

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou;
 • stanovení celkového obsahu Hg;
 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha III, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Zkoušky mohou být prováděny jen na pracovišti žadatele nazvaném „Centrum hygienických laboratoří, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava“.

Zároveň se zrušuje Oprávnění k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 950/sekr/03 ze dne 7.10. 2003. Udělení nového oprávnění je odůvodněno změnou pracoviště pro provádění analýz.

Oprávnění uděleno dne 1.6. 2009.


ZKULAB s.r.o.

IČO25482483
E-mailová adresalaborator@zkulabcz
Telefon415 784 310
AdresaMasarykova 300, 439 42 Postoloprty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 odst. 4 zákona o hnojivech

opravňuje

Obchodní společnost ZKULAB s.r.o., se sídlem: Postoloprty, Masarykova 300, PSČ 439 42 , IČ 25482483

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběru a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca v extraktu podle Mehlicha III, stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou,
 • stanovení celkového obsahu Hg.

Oprávnění uděleno dne 23.5. 2014