přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Laboratoře s uděleným oprávněním k provádění chemických rozborů půd

19.6.2018


AGRO CS a.s.

IČO64829413
AdresaŘíkov 265, 55203
Adresa WWW www.agrocs.cz
E-mailová adresaagrocslab@agrocscz
Telefon491 457 161

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

opravňuje

obchodní společnost AGRO CS a.s., Říkov, Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ, IČ 64829413

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3,
 • stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.

Chemické rozbory vzorků půd smějí být prováděny jen v laboratoři („EKOAKVA LABORATOŘ“) jmenované společnosti v Říkově.

Oprávnění uděleno dne 3.1. 2002


"AGRO-LA", spol. s r.o.

IČO46682325
AdresaJiráskovo předměstí 630, 37701 Jindřichův Hradec
Adresa WWW www.agrola.cz
E-mailová adresaagrola@agrolacz
Telefon384 321 011
AdresaJiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

Obchodní společnost "AGRO-LA" , spol. s r.o., se sídlem v Jindřichově Hradci, Jiráskovo předměstí 630/III, IČ 46682325 (dále jen žadatel)

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha III,
 • stanovení výměnné půdní reakce pH.

Chemické rozbory mohou být prováděny jen na pracovišti žadatele nazvaném "středisko laboratoř, Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec".

Oprávnění uděleno dne 15.9. 2004.

Rozhodnutím ÚKZÚZ ze dne 18.8. 2011 byl na žádost subjektu opraven název pracoviště.


EKO-LAB Žamberk spol. s r. o.

IČO13582488
AdresaZemědělská 1004, 56401 Žamberk
E-mailová adresaekolab@zamberkcz
Telefon465 613 340
AdresaZemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 2 a 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

opravňuje

obchodní společnost EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., sídlo: Žamberk, Zemědělská ul. 1004, IČ 13582488

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a stanovení celkového obsahu Hg;
 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Zároveň se zrušují: pověření k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 674/sekr/01 ze dne 14.9. 2001 a rozhodnutí o změně pověření k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 4/sekr/02 ze dne 3.1. 2002, která jsou tímto oprávněním plně nahrazena.

Oprávnění uděleno dne 6.12. 2005


EMPLA AG spol. s r.o.

IČO25996240
AdresaZa Škodovkou 305/5, Kukleny, 50311 Hradec Králové
E-mailová adresalab@emplacz
Telefon495 218 875
AdresaZa Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno (dále jen „ÚKZÚZ”) jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dále podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

obchodní společnost EMPLA AG spol. s r.o., se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ 25996240, (dále jen „žadatel“)

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca v extraktu podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou,
 • stanovení celkového obsahu Hg.

Oprávnění uděleno dne 2.8.2011


ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

IČO49446690
AdresaNad Kunšovcem 1405/2, 59401 Velké Meziříčí
E-mailová adresalaborator@enviroekocz
Telefon566 523 444

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. . a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,

opravňuje

obchodní společnost ENVIRO- EKOANALYTIKA, s.r.o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Nad Kunšovcem 1405/2, PSČ 594 01, IČ: 49446690

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3,
 • stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a celkového obsahu Hg.

Oprávnění uděleno dne 22.1. 2002


LITOLAB, spol. s r. o.

IČO49608568
E-mailová adresalaborator@litolabcz
Telefon585 377 001, 585 377 002
AdresaChudobín č.p. 83, 783 21 Chudobín

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2/63, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

opravňuje

obchodní společnost LITOLAB, spol. s r.o., se sídlem Chudobín 83, PSČ 783 21, IČ 49608568 (dále jen žadatel)

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půd na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 1. pro pracoviště Chudobín č.p. 83, PSČ 783 21:
  • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH;
  • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou;
  • stanovení celkového obsahu Hg.
 2. pro pracoviště Kralický Háj - areál ACHP, 798 12 Kralice na Hané:
  • stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Zároveň se zrušuje Oprávnění k provádění chemických rozborů vzorků půd č.j. 28/NRL/07 ze dne 23.2. 2007.

Udělení nového oprávnění je odůvodněno organizačními změnami souvisejícími se sloučením s jinou laboratoří.

Oprávnění uděleno dne 10.5. 2010.


U N I K O M, a.s.

IČO46355821
AdresaHrnčířská 193, Karlov, 28401 Kutná Hora
E-mailová adresazolagrouj@unikomcz
Telefon327 542 377

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.

opravňuje

obchodní společnost UNIKOM a.s., se sídlem v Kutné Hoře, Hrnčířská 193, obchodní závod Uhlířské Janovice, IČ: 46355821

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd

v tomto rozsahu:

stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH.

Chemické rozbory mohou být prováděny jen v obchodním závodu Uhlířské Janovice, ul. 28. října 788.

Oprávnění uděleno dne 4.5. 2001


LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o.

IČO25482483
AdresaMasarykova 300, 43942 Postoloprty
E-mailová adresawerschallova@zolcz
Telefon415 784 310
AdresaMasarykova 300, 439 42 Postoloprty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 3 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb., a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 odst. 4 zákona o hnojivech

opravňuje

Obchodní společnost LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o., se sídlem: Postoloprty, Masarykova 300, PSČ 439 42 , IČ 25482483

k provádění chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd a pro účely odběru a analýzy vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů

v tomto rozsahu:

 • stanovení P, Mg, K, Ca v extraktu podle Mehlicha III, stanovení výměnné půdní reakce pH,
 • stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn v extraktu lučavkou královskou,
 • stanovení celkového obsahu Hg.

Oprávnění uděleno dne 23. 4. 2018.