přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky

Od roku 1996 poskytuje ÚKZÚZ mezilaboratorní porovnávací zkoušky (MPZ) pro analytické laboratoře. Náplň a organizace MPZ vychází z požadavků ČIA na akreditované poskytovatele programů zkoušení způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17043 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti a z požadavků účastníků.

Účelem MPZ ÚKZÚZ je vedle externí kontroly kvality práce analytických laboratoří i validace modifikovaných a národních postupů. 

OMPZ je poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA pod č. 7005.

Předmětem akreditace jsou programy zkoušení způsobilosti v oblastech:

  • Analýza půd
  • Analýza kalů a sedimentů
  • Analýza rostlinného materiálu
  • Analýza krmiv
  • Doplňkové látky v krmivech - kokcidiostatika
  • Doplňkové látky v krmivech - vitamíny
  • Mykotoxiny

v rozsahu uvedeném v Příloze, která je nedílnou součástí Osvědčení o akreditaci.

 

Přílohy