přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednotné pracovní postupy

Metody laboratorního zkoušení krmiv

Metody laboratorního zkoušení krmiv vycházejí z Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení krmiv pro úřední kontrolu. V tomto nařízení jsou uvedeny základní postupy laboratorního zkoušení krmiv. Příloha II, C tohoto nařízení umožňuje úpravu uvedených postupů. Nařízením Komise (EU) č. 51/2013 se Nařízení (ES) č. 152/2009 mění, pokud jde o metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv. Nařízení Komise (EU) č. 771/2017 mění Nařízení Komise (ES) 152/2009, pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů.

Všechny uvedené metody včetně těch, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, splňují požadavky Nařízení Komise (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Zde shromážděné postupy byly zpracovány kolektivem specialistů ÚKZÚZ a nejsou úplným výčtem metod laboratorního zkoušení krmiv používaných v ÚKZÚZ. Seznam metod je postupně aktualizován a doplňován.

UPOZORNĚNÍ! Pracovníci používající uvedené postupy musejí ovládat správnou laboratorní praxi.

V jednotlivých postupech nejsou uvedena všechna bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout při jejich používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami, které ukládají národní předpisy.

DŮLEŽITÉ! Je zcela nezbytné, aby uvedené metody používali náležitě vyškolení pracovníci.

Texty neprošly jazykovou úpravou. Připomínky a náměty pro zlepšení je možné zaslat na Ing. Iva Strížová, ivastrizova@ukzuzcz

Vydané jednotné pracovní postupy je možno zakoupit v ÚKZÚZ.

Objednávky posílejte na adresu:

Miroslava Beránková
tel. 543 548 361
miroslavaberankova@ukzuzcz


zobrazit po
  • 1
23.5.2016

JPP - Analýza půd I PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd I; platné od 1. 7. 2016


2.3.2017

JPP - Analýza půd I - revize postupu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Postup 30074.1 Analýza extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES; revize 1 (doplnění postupu)


14.4.2011

JPP - Analýza půd II PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 82 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd II


26.10.2011

JPP - Analýza půd III PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd III


3.5.2018

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 232 KB)

Postup 30050.2 Stanovení podílu H+ v sorpčním komplexu půdy - modifikovaná metoda podle Adamse a Evanse


21.3.2013

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Postup 30730.1 - Stanovení obsahu perfluoroalkylových sloučenin (PFAS) metodou LC-MS/MS


16.1.2015

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 210 KB)

Postup 30980.2 - Stanovení obsahu COX, CTOT, NTOT a glomalinu metodou NIRS


1.12.2015

JPP Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 226 KB)

Postup 30992.1 - Extrakce uhlíku z půdy vodou a horkou vodou


5.4.2016

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 334 KB)

Postup 31042.1 - Stanovení bazální a substrátem indukované respirace metodou GC


22.11.2013

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 217 KB)

Postup 31112.1 - Extrakce DNA z lesních půd kitem PowerSoil DNA Isolation Kit


19.10.2017

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 178 KB)

Postup 31220.2 - Stanovení vlivu chemikálií na krátkodobou nitrifikační aktivitu


9.10.2013

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 187 KB)

Postup 31268.1 - Test vlivu chemikálií na délku kořene salátu Lactuca sativa


4.2.2010

JPP - Porovnání extrakčních postupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 27 KB)

Jednotné pracovní postupy Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - CD PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 322 KB)

CD - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - publikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 328 KB)

Publikace - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


9.3.2018

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Postup 20273.1 Stanovení obsahu 3,4-dimethyl-1H-pyrazolu metodou HPLC a 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu výpočtem


30.5.2016

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 192 KB)

Postup 20302.1 Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky


27.1.2014

JPP - Analýza rostlinného materiálu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 236 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza rostlinného materiálu


11.11.2014

JPP - Analýza rostlinného materiálu - revize postupu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 265 KB)

Postup 40300.1 - Stanovení přítomnosti fytoplazem metodou PCR, vydání 3, revize 1


17.2.2015

JPP - Testování odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Jednotné pracovní postupy Testování odrůd

Postupy stanovení obsahu dusíkatých látek, aminokyselin, vlákniny a cukrů pro testování odrůd jsou zveřejněny pod příslušnými čísly v Metodách laboratorního zkoušení krmiv, viz. výše na této stránce.

  • č. 10011.1 Stanovení obsahu dusíkatých látek,
  • č. 10021.1 Stanovení obsahu aminokyselin,
  • č. 10069.1 Stanovení obsahu vlákniny,
  • č. 10081.1 Stanovení obsahu cukrů.

Postup pro stanovení obsahu kanabinoidů metodou GC je zveřejněn v publikaci Jednotné pracovní postupy Analýza rostlinného materiálu, postup 40280.1.

Postupy testování odrůd, které jsou obsažené na CD, jsou platné od 1. 1. 2013.


5.8.2013

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 223 KB)

Postup č. 50135.1 Stanovení obsahu popela v mouce


13.10.2014

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 229 KB)

Postup č. 50271.1 Stanovení obsahu karvonu a limonenu metodou GC


5.8.2013

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 245 KB)

Postup č. 50321.1 Stanovení obsahu taninu v čiroku spektrofotometricky


7.2.2014

JPP - Testování odrůd - postup 50360.1 - vydání 1, revize 1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 334 KB)

50360.1 Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA, vydání 1, revize 1


21.3.2013

JPP - Testování odrůd - Errata PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 292 KB)

Errata k JPP Testování odrůd:

  • 50330.1 Stanovení namořenosti obilovin metodou GC-MS,
  • 50340.1 Stanovení namořenosti obilovin metdou LC-MS.

4.2.2010

JPP - Úprava vzorků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 53 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu


30.4.2012

JPP - Úprava vzorků - Dodatek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek; postup 60092.1 Úprava vzorků lyofilizací


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 94 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60071.1 – Úprava a homogenizace vzorků krmiv pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 95 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60072.1 – Úprava a homogenizace vzorků osiv pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 96 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60073.1 – Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 98 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60074.1 – Úprava a homogenizace vzorků brambor pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


3.8.2017

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 93 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60075.1 - Úprava a homogenizace vzorků osiv pro extrakci DNA


3.8.2017

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60076.1 - Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro extrakci DNA


23.7.2015

JPP - Úprava vzorků - Errata PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Errata k JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu; str. 79, 82, 92, 94.


17.6.2015

JPP - Analýza srážkových a lyzimetrických vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 299 KB)

Jednotné pracovní postupy - Analýza srážkových a lyzimetrických vod


zobrazit po
  • 1