přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednotné pracovní postupy

Metody laboratorního zkoušení krmiv

Metody laboratorního zkoušení krmiv vycházejí z Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení krmiv pro úřední kontrolu. V tomto nařízení jsou uvedeny základní postupy laboratorního zkoušení krmiv. Příloha II, C tohoto nařízení umožňuje úpravu uvedených postupů. Nařízením Komise (EU) č. 51/2013 se Nařízení (ES) č. 152/2009 mění, pokud jde o metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv. Nařízení Komise (EU) č. 771/2017 mění Nařízení Komise (ES) 152/2009, pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů.

Všechny uvedené metody včetně těch, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, splňují požadavky Nařízení Komise (ES) 625/2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva.

Zde shromážděné postupy byly zpracovány kolektivem specialistů ÚKZÚZ a nejsou úplným výčtem metod laboratorního zkoušení krmiv používaných v ÚKZÚZ. Seznam metod je postupně aktualizován a doplňován.

UPOZORNĚNÍ! Pracovníci používající uvedené postupy musejí ovládat správnou laboratorní praxi.

V jednotlivých postupech nejsou uvedena všechna bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout při jejich používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami, které ukládají národní předpisy.

DŮLEŽITÉ! Je zcela nezbytné, aby uvedené metody používali náležitě vyškolení pracovníci.

Texty neprošly jazykovou úpravou. Připomínky a náměty pro zlepšení je možné zaslat na Ing. Iva Strížová, ivastrizova@ukzuzcz

Vydané jednotné pracovní postupy je možno zakoupit v ÚKZÚZ.

Objednávky posílejte na adresu:

Miroslava Beránková
tel. 543 548 361
miroslavaberankova@ukzuzcz


zobrazit po
 • 1
23.5.2016

JPP - Analýza půd I PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd I; platné od 1. 7. 2016


28.6.2018

JPP - Analýza půd I - revize postupu 30068.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 211 KB)

Postup 30068.1 Příprava půdního extraktu podle Mehlicha 3; revize 1


28.6.2018

JPP - Analýza půd I - revize postupu 30074.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 190 KB)

Postup 30074.1 Analýza extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES; revize 2


1.7.2019

JPP - Analýza půd II PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 402 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd II, vydání čtvrté, rozšířené a přepracované. Platí od 1. 7. 2019.


26.10.2011

JPP - Analýza půd III PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd III


3.5.2018

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 232 KB)

Postup 30050.2 Stanovení podílu H+ v sorpčním komplexu půdy - modifikovaná metoda podle Adamse a Evanse


21.3.2013

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Postup 30730.1 - Stanovení obsahu perfluoroalkylových sloučenin (PFAS) metodou LC-MS/MS


16.1.2015

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 210 KB)

Postup 30980.2 - Stanovení obsahu COX, CTOT, NTOT a glomalinu metodou NIRS


5.2.2020

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 188 KB)

Postup 30980.3 - Stanovení obsahu Cox, Ntot, TOC, glomalinu a barevného kvocientu Q4/Q6 metodou NIRS


13.12.2019

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 194 KB)

Postup č. 30982.1 Stanovení obsahu glomalinu v půdách Bradfordovou metodou


13.12.2019

JPP Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 205 KB)

Postup č. 30984.1 Stanovení barevného kvocientu Q4/Q6 v půdách spektrofotometricky


1.12.2015

JPP Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 226 KB)

Postup 30992.1 - Extrakce uhlíku z půdy vodou a horkou vodou


5.4.2016

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 334 KB)

Postup 31042.1 - Stanovení bazální a substrátem indukované respirace metodou GC


22.11.2013

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 217 KB)

Postup 31112.1 - Extrakce DNA z lesních půd kitem PowerSoil DNA Isolation Kit


19.10.2017

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 178 KB)

Postup 31220.2 - Stanovení vlivu chemikálií na krátkodobou nitrifikační aktivitu


9.10.2013

JPP - Analýza půd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 187 KB)

Postup 31268.1 - Test vlivu chemikálií na délku kořene salátu Lactuca sativa


4.2.2010

JPP - Porovnání extrakčních postupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 27 KB)

Jednotné pracovní postupy Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - CD PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 322 KB)

CD - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - publikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 328 KB)

Publikace - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


23.1.2020

JPP - Zkoušení hnojiv - revize vybraných postupů ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 4 MB)

Vydání 2, revize 1 Jednotných pracovních postupů - Zkoušení hnojiv

 • 20001.1 Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny;
 • 20010.1 Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky;
 • 20030.1 Stanovení elektrické vodivosti elektrochemicky;
 • 20080.1 Stanovení obsahu hořčíku a sodíku metodou FAAS a FAES (celkový a vodorozpustný);
 • 20081.1 Stanovení obsahu vápníku metodou FAAS (celkový a vodorozpustný);
 • 20082.1 Stanovení obsahu vápníku a hořčíku metodou FAAS;
 • 20084.1 Stanovení obsahu draslíku metodou FAES;
 • 20110.1 Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA;
 • 20130.1 Stanovení obsahu amonného dusíku titračně;
 • 20131.1 Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy titračně;
 • 20134.1 Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině titračně;
 • 20150.1 Stanovení obsahu amidického dusíku spektrofotometricky;
 • 20160.1 Stanovení obsahu celkového fosforu gravimetricky;
 • 20161.1 Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky;
 • 20169.1 Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky;
 • 20170.1 Stanovení obsahu celkového draslíku gravimetricky;
 • 20171.1 Stanovení obsahu draslíku rozpustného ve vodě gravimetricky;
 • 20180.1 Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky;
 • 20221.1 Stanovení hodnoty pH elektrochemicky.

13.12.2019

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Postup č. 20061.1 Příprava vodného extraktu třepáním zastudena


13.11.2019

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Postup 20062.1 Příprava extraktu lučavkou královskou


13.12.2019

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 318 KB)

Postup č. 20063.1 Stanovení obsahu Co, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni, Cd, Pb a Cr metodou FAAS


13.11.2019

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 340 KB)

Postup 20070.3 Stanovení obsahu Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V a Zn metodou ICP-OES


13.11.2019

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 229 KB)

Postup 20135.2 Stanovení celkového obsahu dusíku podle Jodlbauera titračně


28.7.2020

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 268 KB)

Postup 20143.1 Stanovení obsahu amonného dusíku spektrofotometricky


28.7.2020

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 270 KB)

Postup 20144.1 Stanovení obsahu dusičnanového dusíku


7.1.2020

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 205 KB)

Postup 20231.1 Stanovení velikosti částic granulometricky, vyd 2, rev1


9.3.2018

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Postup 20273.1 Stanovení obsahu 3,4-dimethyl-1H-pyrazolu metodou HPLC a 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu výpočtem


19.2.2019

JPP Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 222 KB)

Postup 20274.1 - Stanovení obsahu 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) kyseliny jantarové (DMPSA) metodou HPLC


30.5.2016

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 192 KB)

Postup 20302.1 Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky


27.1.2014

JPP - Analýza rostlinného materiálu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 236 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza rostlinného materiálu


11.11.2014

JPP - Analýza rostlinného materiálu - revize postupu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 265 KB)

Postup 40300.1 - Stanovení přítomnosti fytoplazem metodou PCR, vydání 3, revize 1


26.9.2019

JPP - Testování odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Jednotné pracovní postupy Testování odrůd

Postupy stanovení obsahu aminokyselin, vlákniny a cukrů pro testování odrůd jsou zveřejněny pod příslušnými čísly v Metodách laboratorního zkoušení krmiv, viz. výše na této stránce.

 • č. 10021.1 Stanovení obsahu aminokyselin,
 • č. 10069.1 Stanovení obsahu vlákniny,
 • č. 10081.1 Stanovení obsahu cukrů.

Postup pro stanovení obsahu kanabinoidů metodou GC je zveřejněn v publikaci Jednotné pracovní postupy Analýza rostlinného materiálu, postup 40280.1.


1.11.2019

JPP - Testování odrůd ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 7 MB)

Revidované postupy testování odrůd, s formálními úpravami v textech postupů.


14.7.2020

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 250 KB)

Postup č. 50015.1 Stanovení obsahu dusíkatých látek, vydání 1, revize 1


13.12.2019

JPP - Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 174 KB)

Postup č. 50079.1 Stanovení diethyletherového extraktu ("veškerého tuku") v tucích a olejích


13.12.2019

JPP - Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 247 KB)

Postup č. 50082.1 Stanovení peroxidového čísla v živočišných a rostlinných tucích a olejích


13.12.2019

JPP - Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 209 KB)

Postup č. 50091.1 Stanovení čísla zmýdelnění v živočišných a rostlinných tucích a olejích


26.9.2019

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 269 KB)

Postup č. 50191.1 Stanovení obsahu mokrého lepku a hodnoty gluten indexu


27.9.2019

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Postup č. 50192.1 Stanovení objemové hmotnosti zvané hektolitrová váha


27.9.2019

JPP testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 250 KB)

Postup 50193.1 Stanovení obsahu žlutého pigmentu v mouce a semolině pšenice tvrdé


19.6.2018

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Postup č. 50242.1 Stanovení obsahu vlhkosti v chmelu


1.8.2019

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 182 KB)

Postup 50243.1 Stanovení obsahu pecek v chmelu


1.8.2019

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 177 KB)

Postup 50244.1 Stanovení obsahu cizích příměsí v chmelu


1.8.2019

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 180 KB)

Postup 50245.1 Stanovení obsahu chmelových příměsí v chmelu


8.1.2021

JPP Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 202 KB)

Postup 50247.1 Stanovení podílu myrcenu a beta-farnesenu v chmelové silici metodou kapilární plynové chromatografie


14.7.2020

JPP - Testování odrůd - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 210 KB)

Postup 50321.2 Stanovení obsahu taninů spektrofotometricky


4.2.2010

JPP - Úprava vzorků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 53 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu


30.4.2012

JPP - Úprava vzorků - Dodatek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek; postup 60092.1 Úprava vzorků lyofilizací


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 94 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60071.1 – Úprava a homogenizace vzorků krmiv pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 95 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60072.1 – Úprava a homogenizace vzorků osiv pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 96 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60073.1 – Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


20.10.2016

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 98 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60074.1 – Úprava a homogenizace vzorků brambor pro stanovení přítomnosti GMO metodou PCR


3.8.2017

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 93 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60075.1 - Úprava a homogenizace vzorků osiv pro extrakci DNA


3.8.2017

JPP - Úprava vzorků - Dodatek 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu - Dodatek 2, postup 60076.1 - Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro extrakci DNA


23.7.2015

JPP - Úprava vzorků - Errata PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Errata k JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného materiálu; str. 79, 82, 92, 94.


17.6.2015

JPP - Analýza srážkových a lyzimetrických vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 299 KB)

Jednotné pracovní postupy - Analýza srážkových a lyzimetrických vod


zobrazit po
 • 1