přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Akreditace

Všechna pracoviště NRL jsou akreditována. Akreditačním orgánem je Český institut pro akreditaci.

Pracoviště Akreditační kriteria Číslo akreditovaného pracoviště
Předmět akreditace
Odbor NRL 
Brno
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 1071 
Odbor NRL 
Opava
Zkoušení krmiv a surovin
pro výrobu krmiv, půd, rostlinného materiálu a hnojiv. Fyzikální, chemické
a technické zkoušení přípravků a dalších prostředků
na ochranu rostlin vymezeném  Přílohou tohoto Osvědčení
Oddělení NRL
Plzeň 
Oddělení NRL Praha
OdMB
OdSARK
OdZPOR
OdMPZ ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 7005
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti chemických zkoušek půd, kalů a sedimentů, krmiv a rostlinného materiálu vymezeném Přílohou tohoto součástí Osvědčení

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních
a kalibračních laboratoří.

Všechny akreditované zkoušky na pracovištích 1071 mají přiznán flexibilní rozsah akreditace.  

ČSN EN ISO/IEC 17043:2010
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.

 


Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zkoušení krmiv a surovin pro výrobu krmiv, půd, rostlinného materiálu a hnojiv. Fyzikální, chemické a technické zkoušení přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin vymezené přílohou tohoto osvědčení.


19.12.2016

Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010

Programy zkoušení způsobilosti v oblasti chemických zkoušek půd, kalů a sedimentů, krmiv a rostlinného materiálu vymezené přílohou tohoto osvědčení.