přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly krmiv na základě zjištěných rizik, s přiměřenou četností a po zohlednění dosavadního chování provozovatele, spolehlivosti jeho interní kontroly a všech informací, které mohou svědčit      o nedodržení požadavků. Kontroly krmiv, s výjimkou kontrol vyžádaných, jsou plánovány na základě analýzy rizika provozů. Systém hodnocení provozů zohledňuje počet a závažnost závad zjištěných úřední kontrolou v uplynulém období a podíl nevyhovujících vzorků úředně odebraných krmiv, včetně rizika možného ohrožení bezpečnosti potravinového řetězce.

Provozy s objektivně vypočtenou nižší rizikovostí jsou bonifikovány snížením plánované frekvence kontroly v následujícím období. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly s ohledem           na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok. 

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv. Kompletní dokument Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv je k dispozici zde.

Závazné přihlášení do systému nadstandardu podávají členové Spolku        pro komodity a krmiva prostřednictvím SKK, ostatním provozovatelům je k dispozici přihláška zde, kterou mohou odeslat na uvedenou adresu ÚKZÚZ.

 

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ


12.12.2017

ŽÁDOST o vstup do systému řízení bezpečnosti krmiv DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 20 KB)


7.12.2017

Zásady společného systému řízení bezpečnosti krmiv PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 767 KB)

Provozovatelé krmivářských podniků (zejména výrobci, dovozci a dodavatelé), kteří vyrábí, skladují a přepravují krmné materiály včetně doplňkových látek, premixů a krmných směsí, zodpovídají za to, že jejich produkty splňují platné požadavky krmivářské legislativy EU a ČR. Dozorový orgán kontroluje dodržování těchto požadavků a na základě posouzení rizika hodnotí jednotlivé provozovatele, mimo jiné i podle toho, jak jsou nastaveny a fungují jejich samokontrolní mechanismy. U těch provozovatelů, kteří průběžně a prokazatelně činí kroky vedoucí k vyšším standardům bezpečné produkce, snižuje dozorový orgán frekvence úředních kontrol. Jednou z možných variant aktivního přístupu provozovatelů je dobrovolné přijetí a respektování zásad systému nadstandardní samokontroly pro udržení bezpečnosti krmiv (dále jen nadstandardu), který byl dohodnut zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Spolku pro komodity a krmiva (SKK) a participujících certifikačních společností, působících v krmivářském sektoru, uvedených v příloze I tohoto dokumentu.