přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroba krmiv

Výrobce vyrábí nebo zpracovává krmivo a toto krmivo uvádí na trh. Je odlišný od prvovýrobce, který pěstuje plodiny či chová zvířata, případně vyrábí krmiva pro krmení vlastních zvířat. Výrobcem je i provozovatel mobilní výrobny.

Výrobní provozy musí dodržovat hygienické podmínky stanovené nařízením 183/2005, krmivo musí být obchodováno a označeno v souladu s nařízením 767/2009 a nesmí v něm být překročen maximální povolený obsah nežádoucích látek, které stanoví směrnice 32/2002.
Hlavní požadavky pro používání a označování krmiv uvádíme zde

Živočišné bílkoviny
Každý výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo žvýkacích pamlsků pro psy anebo dochucovacích masových výtažků určených do krmiv podléhá také schválení místně příslušnou krajskou veterinární správou.

Všechny výrobní krmivářské provozy musí být registrované nebo schválené ÚKZÚZ.

SCHVÁLENÍ
Schválení je vyžadováno u výroby:
doplňkových látek

  • nutričních
  • zootechnických
  • antioxidantů se stanoveným limitem
  • karotenoidů a xantofylů

premixů

  • kokcidiostatik a histomonostatik
  • vitamínů A a D
  • stopových prvků Cu a Se

krmných směsí včetně těch pro vlastní potřebu hospodářství

  • s obsahem kokcidiostatik a histomonostatik

zpracovaných surových rostlinných olejů mimo registrované potravinářské provozy

mastných kyselin z tuků (oleochemická výroba)

vedlejších výrobků z bionafty

směsných tuků

REGISTRACE

K výrobě ostatních druhů krmiv musí být provoz registrovaný. Jedná se například o výrobu krmných směsí pro hospodářská či domácí zvířata, výrobu krmných surovin nebo některých doplňkových látek

NÁLEŽITOSTI

Podací místo

Vyplněné formuláře se podávají na jednotlivých regionálních odděleních Odboru kontroly zemědělských vstupů

Podrobnější informace k žádostem můžete získat na oddělení krmiv

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Ivana Farkašová 257 294 225
737 267 475

 

Přílohy