přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Uvádění krmiv na trh

25.1.2021

Uváděním na trh se myslí obchodování s krmivy.

Kdo uvádí krmiva na trh může být:
dodavatel - dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh, ale nevyrábí je; tzn. dodavatel má vlastní sklady
distributor - distributorem¨je právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení; tzn. nemá sklady
dovozce - dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí, přičemž za třetí zemi se nepovažují státy Evropského hospodářského prostoru ani Švýcarská konfederace.

Krmivářské provozy musí dodržovat hygienické podmínky stanovené nařízením 183/2005, krmivo musí být obchodováno a označeno v souladu s nařízením 767/2009 a nesmí v něm být překročen maximální povolený obsah nežádoucích látek, které stanoví směrnice 32/2002.
Hlavní požadavky pro používání a označování krmiv uvádíme zde.

Registrace nebo schválení provozu

SCHVÁLENÍ PROVOZU
Schválení je vyžadováno v případě uvádění na trh:
doplňkových látek

  • nutričních
  • zootechnických
  • antioxidantů se stanoveným limitem
  • karotenoidů a xantofylů

premixů

  • kokcidiostatik a histomonostatik
  • vitamínů A a D
  • stopových prvků Cu a Se

REGISTRACE PROVOZU

K uvádění ostatních druhů krmiv na trh musí být provoz registrovaný. Jedná se například o uvádění na trh krmných směsí pro hospodářská či domácí zvířata, krmných surovin nebo některých doplňkových látek.

NÁLEŽITOSTI

Podací místo

Vyplněné formuláře se podávají na jednotlivých regionálních odděleních Odboru kontroly zemědělských vstupů
Žadatelé o uvádění krmiv na trh, kteří jsou ze Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Prahy, podávají žádosti na oddělení krmiv.

Podrobnější informace k žádostem můžete získat na oddělení krmiv

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Ivana Farkašová 257 294 225
737 267 475
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Bc. Dagmar Čalová 257 294 227
737 267 199

Přílohy