přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prvovýroba

25.5.2020

Prvovýrobou se rozumí výroba zemědělských produktů, a to zejména pěstování plodin a jejich sklizeň, chov zvířat určených k produkci potravin nebo dojení.

Produktem prvovýroby jsou základní suroviny, které nejsou dále zpracovávány, vyjma jednoduchého fyzikálního zpracování (tepelné ošetření, sušení, mletí nebo silážování).

Povinnost registrace

Podle nařízení 183/2005 musí být každý krmivářský provoz registrovaný. Registrované musí být každé místo (obec), kde má provozovatel technické zázemí a personální zastoupení.

Pro všechny provozovatele zároveň platí povinnost odebírat krmivo jen z provozů, které jsou schválené nebo registrované podle nařízení 183/2005 u ÚKZÚZ nebo u příslušného úřadu v jiné zemi EU.

Požadavky na provoz

Prvovýrobci jsou povinni dodržovat hygienická ustanovení podle nařízení 183/2005, vést záznamy a dodržovat správnou praxi.
Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných zakázaných produktů.
Skladovací prostory, kontejnery, přepravní prostředky nebo krmné zařízení musí být čisté, suché a pravidelně ošetřované. Nesmí docházet k záměně nebo kontaminaci krmiva.

V prvovýrobě se mohou používat krmné suroviny a krmné směsi. Používání doplňkových látek jiných než silážních k výrobě vlastních krmiv je možné pouze při dodržení podmínek na prostory, zařízení, zaměstnance, výrobu, skladování, vedení záznamů nebo kontrolu jakosti včetně HACCP podle přílohy II nařízení 183/2005.

Podací místo

Vyplněné formuláře se podávají na jednotlivých regionálních odděleních Odboru kontroly zemědělských vstupů

Podrobnější informace k žádostem můžete získat na oddělení krmiv

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Iva Trojanová 257 294 242
605 732 300

Formuláře