přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Schvalování a registrace provozů

Informace pro žadatele o schválení nebo registraci provozu, vydání osvědčení o odborné způsobilosti nebo oznámení změn podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.


S účinností od 1. 10. 2019 se zvyšuje poplatek za registraci pro uvádění na trh na 2000,- Kč a za registraci prvovýrobce a dopravce na 500,- Kč. K žádosti se přikládají kolky dané hodnoty (nelepit). PDF Sazebník správních poplatků Otevírá se do nového okna. (519 KB)


Výroba krmiv
Výrobce vyrábí nebo zpracovává krmivo a toto krmivo uvádí na trh. Je odlišný od prvovýrobce. Více informací k registraci výrobce zde.

Uvádění krmiv na trh
Uváděním na trh se rozumí obchodování s krmivy. Kdo uvádí krmiva na trh může být:
dodavatel - obchoduje s krmivy původem z EU, má je v držení (skladuje je)
distributor - zprostředkuje obchod s krmivy, která nemá v držení (nemá vlastní sklady)
dovozce - dováží krmiva ze zemí mimo EU.
Více informací k registraci dodavatele, distributora nebo dovozce zde.

Prvovýroba
Prvovýrobce je farmář, který pěstuje plodiny a sklízí je anebo chová zvířata. Jeho produkce neprochází další operací kromě jednoduchého fyzického zpracování jako je např. šrotování. Prvovýrobce může vyrábět krmivo pro vlastní potřebu – ke krmení zvířat na vlastním hospodářství.

Potřebné formuláře

Podací místo

Vyplněné formuláře se podávají na jednotlivých regionálních odděleních Odboru kontroly zemědělských vstupů
Žadatelé o uvádění krmiv na trh, kteří jsou ze Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Prahy, podávají žádosti na oddělení krmiv.

ÚKZÚZ - Oddělení krmiv
Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5-Motol

Kontakty

vedoucí oddělení a asistentka

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Michal Beránek 257 294 240, 543 548 324
737 267 404
Jana Stachová 257 294 240
737 267 453

schvalované a výrobní provozy

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Ivana Farkašová 257 294 225
737 267 475

provozy zemědělské prvovýroby a dopravci

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Iva Trojanová 257 294 242
605 732 300

uvádění krmiv na trh - dovozci, dodavatelé, distributoři

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Bc. Dagmar Čalová 257 294 227
737 267 199

Správní poplatky vybírané za jednotlivé žádosti na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích PDF Správní poplatky Otevírá se do nového okna. (519 KB)


13.2.2020

Výroba krmiv