přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Směrnice Rady č. 91/676/EHS

4.11.2015

Ze zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v aktuálním znění, provádí ÚKZÚZ rovněž výkon odborného dozoru ve vztahu k Směrnici Rady č. 91/676/EHS, která je implementována do právního řádu ČR zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a následně podrobně zpracována v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění.

Úřední kontrola zemědělských podnikatelů hospodařících ve zranitelných oblastech je zaměřena na dodržování těchto požadavků: 

  • dodržení období zákazu hnojení, 
  • používání hnojiv s ohledem na půdně-klimatické podmínky stanoviště, 
  • omezení množství dusíku na max. dávku 170 kg/ha/rok aplikovaného v organických a organominerálních hnojivech, ve statkových hnojivech a upravených kalech, 
  • skladování hnojiv a statkových hnojiv (včetně požadavků na skladovací kapacity), 
  • omezení použití hnojiv a pěstování plodin na svažitých půdách, 
  • omezení použití hnojiv v blízkosti útvarů povrchových vod, 
  • zákaz použití hnojiv na podmáčených, zaplavených, promrzlých a sněhem pokrytých půdách.

 

zpět na článek