přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Směrnice Rady č. 80/68/EHS

4.11.2015

Ze zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním a kontrolním ústavu zemědělském, v aktuálním znění, provádí ÚKZÚZ výkon odborného dozoru ve vztahu k směrnici Rady č. 80/68/EHS, která je implementována do právního řádu ČR zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 
Úřední kontrola v rámci kontrolního systému C-C je zaměřena na dodržování těchto požadavků v závislosti na riziku ohrožení povrchových či podzemních vod: 

  • zacházení s nebezpečnými látkami (používání a skladování), 
  • skladování nebezpečných látek, 
  • zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek, 
  • odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek. 

 

zpět na článek