přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002

6.11.2015

Při uvádění krmiva do oběhu je nutné zajistit jeho bezpečnost pro produkci potravin a ke krmení zvířat. Provozovatelé krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce musí zajistit ve svých podnicích, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva.

Tyto povinné požadavky týkající se činností krmivářských podniků kontroluje ÚKZÚZ s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost potravin a krmiv.

Podle tohoto nařízení může být krmivo uvedeno na trh a krmeno hospodářským zvířatům pouze pokud:

  • nemá škodlivý účinek na lidské zdraví a zdraví zvířat,
  • nezpůsobí, že potraviny  získané z hospodářských  zvířat jsou nebezpečné pro lidskou spotřebu.

Úřední kontrola v rámci systému CC je zaměřena na dodržování těchto požadavků:

  • krmiva musí být  odebírána pouze z  řádně registrovaných provozů (platné registrace k dispozici v Registru krmivářských provozů),
  • dodržování podmínek vhodného skladování krmiv (oddělené skladování od odpadů, chemických, nebezpečných a zakázaných látek),
  • dodržování vhodné manipulace s krmivy,
  • dodržování čistoty skladů (v případě potřeby kontrola přijatých vhodných opatření k hubení škůdců),
  • kontrola vedených záznamů o zdroji, množství a spotřebě krmiva, o použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, GMO, o výsledcích analýz vzorků krmiv.

 

zpět na článek