přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vegetační zkoušky

Polní vegetační zkoušky

Cílem dlouhodobých přesných polních zkoušek (stacionárů) je získávání vlastních podkladů pro odborný dozor při přezkoušení hnojiv, jejich uvádění do oběhu a při jejich používání. Výsledkem polních zkoušek jsou poznatky o různých systémech hnojení, vlivu organických a minerálních hnojiv na výnosy, kvalitu produkce a půdní vlastnosti, včetně bilancování dodaných a odčerpaných živin. Získané poznatky slouží rovněž k ověřování nových analytických metod pro půdní rozbory v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd a zkvalitňování kritérií pro interpretaci výsledků tohoto zkoušení. Na úseku registrace hnojiv a pomocných látek je možno polními zkouškami testovat účinnost v návaznosti na zkoušky nádobové.

Lyzimetry

Prvořadým záměrem lyzimetrických měření je sledování pohybu živin v půdě, na základě analýz průsakové vody tzv. eluátu. Z tohoto hlediska je zvlášť významné sledování intenzity vyplavování živin z půdního profilu v hloubce 80 cm, které většinou představuje ztrátu pro rostliny a může odhalit rizika možného ohrožení kvality spodních vod.

Získané údaje umožňují komplexně sledovat vstupy živin do půdy z hnojiv, ze srážkové vody, případně závlahové vody, stejně tak i výstupy živin odčerpaných sklizní a ztráty zjištěné v eluátu. Sledování minerálního dusíku v různých hloubkách umožňuje sledovat dynamiku nitrátového a amonného dusíku v půdě a usuzovat na ztráty přes zimní období.

Nádobové vegetační zkoušky

Cílem vegetačních nádobových zkoušek je získání, nebo ověření objektivních podkladů pro registraci netypových hnojiv a pomocných látek. Vegetační nádobové zkoušky jsou prováděny na základě konkrétních prováděcích metodik, v přesně řízených, specifických podmínkách (půda, výživa, závlaha, klimatické faktory, ochrana rostlin atd.) ve vegetační hale nebo skleníku.


Zprávy a publikace


Kontakt

Oddělení výživy rostlin
Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Michaela Smatanová, Ph.D. 543 548 316, 372, 373
737 267 110

 

 


Informační letáčky - Výživa rostlin, Digestáty