přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Bazální monitoring zemědělských půd - výsledky obsahu rizikových prvků v půdě (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování výskytu cizorodých látek a kontaminantů v půdě na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí výsledky obsahu rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Hg) v půdě za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995).

Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy, Rostlinná výroba
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Přílohy