přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
8.6.2015

Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zemědělské plodiny se v České republice pěstují na 3 524 tis. ha (výměra zemědělské půdy), přičemž největší podíl má orná půda (71,0 %) a trvalé travní porosty (27,7 %). Zbývající část tvoří ovocné sady, vinice, chmelnice a zahrady (1,3 %). Je tedy zřejmé, že zemědělské plodiny nás obklopují ve skutečně nezanedbatelné míře. Kromě toho, že i tyto rostliny plní v krajině estetickou funkci, primárně jsou zdrojem potravin a surovin k výrobě potravin. Kvalitu vypěstovaných potravin/surovin je nutno vždy dávat do souvislosti s kvalitou péče o půdu, o porosty a se stavem životního prostředí.


Bazální monitoring zemědělských půd - 1992 - 2001 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva obsahuje porovnání dat získaných v letech 1992, 1996 a 2001.


Bazální monitoring zemědělských půd - 1992 - 2007

Zpráva obsahuje porovnání dat získaných v letech 1992, 1996, 2001 a 2007.


15.5.2013

Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2011) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zemědělské plodiny se v České republice pěstují na 4 238,9 tis ha (výměra zemědělské půdy), včetně trvalých travních porostů (985,9 tis. ha), což představuje 50,7 % z celkové rozlohy České republiky. Je tedy zřejmé, že zemědělské plodiny nás obklopují v nezanedbatelné míře. Kromě toho, že i tyto rostliny plní v krajině estetickou funkci, primárně jsou zdrojem potravin a surovin k výrobě potravin. Kvalitu vypěstovaných potravin/surovin je nutno vždy dávat do souvislosti s kvalitou péče o půdu, o porosty a se stavem životního prostředí.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2