přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
14.5.2020

Informační letáček - Výživa rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 519 KB)


14.1.2020

Výkop a popis pedologických sond na pozorovacích plochách BMP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 24 MB)

Průběžná zpráva s údaji do roku 2018


9.10.2018

Informační letáček - Bezpečnost půdy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 454 KB)


9.10.2018

Informační letáček - Lesnictví PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 612 KB)


20.4.2017

Bazální monitoring zemědělských půd - organické polutanty (2004 - 2015)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování různých půdních parametrů na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí obsahy organických polutantů (HCH, HCB, PCB, DDT, PAH) v půdách BMP. Podrobné hodnocení uvedených látek v jednotlivých letech je obsaženo ve výročních zprávách Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích. Tato zpráva je zaměřena na popis dlouhodobého stavu a případného vývoje uvedených parametrů na vybraných monitorovacích plochách BMP v období 2004 až 2015.


23.2.2017

Bazální monitoring zemědělských půd - obsah přístupných mikroelementů B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování různých půdních parametrů na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí obsahy mikroelementů (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) v půdách BMP za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995) a volně navazuje na zprávu Bazální monitoring zemědělských půd – půdní reakce a obsah živin 1995–2013.26.4.2016

Bazální monitoring zemědělských půd - výsledky obsahu rizikových prvků v půdě (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování výskytu cizorodých látek a kontaminantů v půdě na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí výsledky obsahu rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Hg) v půdě za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995).


26.4.2016

Bazální monitoring zemědělských půd - výsledky pH a obsahu živin v půdě (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování výskytu cizorodých látek a kontaminantů v půdě na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí výsledky půdní reakce a obsahy živin (P, K, Mg, Ca) v půdě za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995).


25.4.2016

Informační letáček - Digestáty PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 507 KB)


8.6.2015

Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zemědělské plodiny se v České republice pěstují na 3 524 tis. ha (výměra zemědělské půdy), přičemž největší podíl má orná půda (71,0 %) a trvalé travní porosty (27,7 %). Zbývající část tvoří ovocné sady, vinice, chmelnice a zahrady (1,3 %). Je tedy zřejmé, že zemědělské plodiny nás obklopují ve skutečně nezanedbatelné míře. Kromě toho, že i tyto rostliny plní v krajině estetickou funkci, primárně jsou zdrojem potravin a surovin k výrobě potravin. Kvalitu vypěstovaných potravin/surovin je nutno vždy dávat do souvislosti s kvalitou péče o půdu, o porosty a se stavem životního prostředí.


Bazální monitoring zemědělských půd - 1992 - 2001 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva obsahuje porovnání dat získaných v letech 1992, 1996 a 2001.


Bazální monitoring zemědělských půd - 1992 - 2007

Zpráva obsahuje porovnání dat získaných v letech 1992, 1996, 2001 a 2007.


15.5.2013

Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2011) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zemědělské plodiny se v České republice pěstují na 4 238,9 tis ha (výměra zemědělské půdy), včetně trvalých travních porostů (985,9 tis. ha), což představuje 50,7 % z celkové rozlohy České republiky. Je tedy zřejmé, že zemědělské plodiny nás obklopují v nezanedbatelné míře. Kromě toho, že i tyto rostliny plní v krajině estetickou funkci, primárně jsou zdrojem potravin a surovin k výrobě potravin. Kvalitu vypěstovaných potravin/surovin je nutno vždy dávat do souvislosti s kvalitou péče o půdu, o porosty a se stavem životního prostředí.

zobrazit po
  • 1