přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

SLEDOVÁNÍ KVALITY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD NA POZEMCÍCH PO APLIKACI KALŮ (1996–2017), průběžná zpráva

Kaly z čistíren odpadních vod jsou odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou ale také zdrojem cenných živin a organických látek, které je třeba využít. Toto využití je možné prostřednictvím aplikací kalů na zemědělskou půdu. Materiály, které jsou aplikovány na půdu, s půdou interagují. Rovněž tak i kal ovlivňuje půdu a rostliny na ní pěstované. Dlouhodobé sledování kvality půd po aplikaci kalů si dává za cíl zjistit, zda je aplikací kalu ovlivněna kvalita půdy především z hlediska obsahu rizikových prvků.

Přílohy