přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poznámka ke zprávám

Přílohy, které nejsou přístupné v níže uvedených PDF dokumentech nebo ve zprávách a starší zprávy, je možné získat po domluvě na OdPL {sarkapolakova@ukzuzcz}.


14.4.2020

Registr kontaminovaných ploch (1998-2018) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Celkové obsahy rizikových prvků v zemědělských půdách - průběžná zpráva o správě a rozšiřování databáze „Registr kontaminovaných ploch“ a výsledcích obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách - extrakce lučavkou královskou (1998 – 2018) - tabulkové přehledy a kartogramy


8.11.2018

SLEDOVÁNÍ KVALITY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD NA POZEMCÍCH PO APLIKACI KALŮ (1996–2017), průběžná zpráva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Kaly z čistíren odpadních vod jsou odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou ale také zdrojem cenných živin a organických látek, které je třeba využít. Toto využití je možné prostřednictvím aplikací kalů na zemědělskou půdu. Materiály, které jsou aplikovány na půdu, s půdou interagují. Rovněž tak i kal ovlivňuje půdu a rostliny na ní pěstované. Dlouhodobé sledování kvality půd po aplikaci kalů si dává za cíl zjistit, zda je aplikací kalu ovlivněna kvalita půdy především z hlediska obsahu rizikových prvků.


31.10.2014

Registr kontaminovaných ploch (1998-2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 145 KB)

Celkové obsahy rizikových prvků v zemědělských půdách - průběžná zpráva o správě a rozšiřování databáze „Registr kontaminovaných ploch“ a výsledcích obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách - extrakce lučavkou královskou (1998 – 2013)28.12.2011

Registr kontaminovaných ploch 2M HNO3 (1990-2009) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) i sledování obsahů rizikových látek a rizikových prvků.


13.8.2009

Registr kontaminovaných ploch (1990-2008) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 401 KB)

Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) i sledování obsahů rizikových látek a rizikových prvků.