přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Každoroční vyhodnocení výsledků sedimentů je zpracováno v rámci zprávy Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích.

Poznámka ke zprávám

Přílohy, které nejsou přístupné v níže uvedených PDF dokumentech nebo ve zprávách, je možné získat po domluvě na OdPL {sarkapolakova@ukzuzcz}.


25.6.2019

Monitoring rybničních a říčních sedimentů za období 1995 - 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Využití sedimentů na zemědělské půdě je logickým vyústěním snahy o udržitelné hospodaření s půdou, nicméně v sedimentech může docházet ke kumulaci rizikových prvků a látek a následně tedy k nežádoucí kontaminaci půdy. Ústav monitoruje kvalitu sedimentů od roku 1995 a to jak jejich hnojivou kvalitu, tak obsah nežádoucích prvků a látek. Předkládaná zpráva obsahuje charakteristiky všech sledovaných ukazatelů.


13.1.2012

Monitoring rybničních a říčních sedimentů za období 1995 - 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Sediment z vodního toku či vodní nádrže (rybníku) vzniká prostou sedimentací (usazováním) erodovaných pevných částic, které jsou přirozeně unášeny vodou.


16.9.2009

Monitoring rybničních a říčních sedimentů za období 1995 - 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 424 KB)

Sediment z vodního toku či vodní nádrže (rybníku) vzniká prostou sedimentací (usazováním) erodovaných pevných částic, které jsou přirozeně unášeny vodou.