přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Závislost obsahů POPs v rostlinách na obsahu POPs v půdě za rok 2010

Perzistentní organické polutanty (Persistent Organic Pollutants, POPs) jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí. Vzájemné vztahy mezi obsahy POPs v zemědělských plodinách a v půdě byly sledovány na vybraných plochách Bazálního monitoringu půd.

Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Přílohy