přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obsah selenu (Se) v zemědělských půdách ČR

Selen je prvek nezbytný pro zdravý vývoj živých organismů. V nadsázce se dá říci, že pro živočichy je tento prvek dvojsečnou zbraní – v malých dávkách nezbytný, ve vysokých škodí. Problém nedostatku selenu je palčivější než jeho toxicita. Obsahy selenu byly stanoveny v půdních vzorcích Bazálního monitoringu půd.

Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Přílohy