přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
6.8.2015

Režimy uváděnı hnojiv a pomocných látek do oběhu

Přehled a popis 4 existujících režimů


6.8.2015

Náležitosti etikety/příbalového letáku hnojiva nebo pomocné látky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 149 KB)


18.6.2013

Změny v oblasti klasifikace a bezpečnostní list

Souhrn změn na základě povinností vyplývajících z nařízení CLP a současně i v souvislosti s novelou nařízení REACH


12.7.2013

Jak musí být výrobek označen

Pravidla a náležitosti označení hnojiva nebo pomocné látky27.1.2009

Označování hnojiv ES a ostatních hnojiv PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 40 KB)


20.8.2019

Pokyny pro uživatele organických hnojiv a půdních přídavků s výjimkou hnoje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 187 KB)

Metodický pokyn č. 35/SZV, Příloha č. 1


18.6.2013

Informace o používání hnojiv, které obsahují více než 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného

Podle rozhodnutí EP a Rady č. 1348/2008/ES jsou stanovena pravidla k prodeji hnojiv, které obsahují více než 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného. Přístup k druhům hnojiv a přípravků, které obsahují více než 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného je omezen na zemědělce a profesionální uživatele.


28.7.2014

Odborný dozor

Odborný dozor při přezkoušení hnojiv, při jejich uvádění do oběhu a při jejich používání