přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registr kontaminovanych ploch

Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování rizikových látek a rizikových prvků. Rozsah a způsob tohoto sledování stanovuje Ministerstvo zemědělství. Výsledky uvedeného sledování jsou vedeny v databázi „Registr kontaminovaných ploch“.

Základem databáze jsou analýzy vybraných vzorků zemědělských půd z cyklu pravidelného zkoušení půd v letech 1990-1992. V dalších letech probíhalo postupné doplňování databáze registru.

Cíle

  • Vytvoření a doplňování celoplošné databáze charakterizující stav kontaminace zemědělských půd rizikovými prvky. 
  • Na úrovni MZe a MŽP slouží výsledky jako podkladové materiály k přípravě legislativních opatření. 
  • Poskytování referenčních dat k vyhodnocování výsledků cílených průzkumů. 
  • Databáze registru lze předávat krajským úřadům, obcím s rozšířenou působností, referátům životního prostředí atp.; takto je umožněno využití výsledků pro správní činnost na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, s využitím aplikace do GIS.


Dokumenty a publikace