přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Agrochemické zkoušení zemědělských půd

Jednou ze základních podmínek stability rostlinné výroby je harmonická výživa rostlin, kterou lze zajistit soustavnou péčí o půdní úrodnost. Tu charakterizujeme jako schopnost půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro růst a vývoj, které se projeví dosažením žádoucího výnosu a kvality produkce. Na půdní úrodnosti se podílí minerální, chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy. Z hlediska agrochemického je půdní úrodnost výrazně ovlivněna obsahem organických látek, půdní reakcí a obsahem živin.

Činnost v oblasti agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů; a podzákonné právní předpisy vydané k provedení těchto zákonů.

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Seznam subjektů pro odběry AZZP v jednotlivých letech.

 

Návod na zobrazení zprávy s výsledky rozborů půd v rámci AZZP
a prohlížení odběrových bodů vlastních pozemků na mapě zde.

 

Udělení "Způsobilosti k provádění odběru půdních vzorků" 

  • pro účely agrochemického zkoušení půdy
  • pro odběr vzorků půdy určené k uložení upravených kalů

uděluje regionální pracoviště ÚKZÚZ. Vyplněné žádosti (zde příloha) je možno doručit poštou, osobně nebo datovou schránkou ugbaiq7.

Formulář pro předání výsledků AZZP                                             


Dotazy k problematice AZZP směřujte na kontaktní osoby pro AZZP v jednotlivý regionech.
 

Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP) v ČR v období 2017 až 2022

 

Jak žádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/2009 Sb.


Zprávy a publikace

 


Informační letáček - Výživa rostlin

 


 

Přílohy


24.2.2020

Seznam osob oprávněných ÚKZÚZ k provádění odběru vzorků půd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 179 KB)

Přehled osob podle regionů - aktualizováno k 24. 2. 2020